donderdag 1 oktober 2015

IS-terroristen dragen juist de echte islam uit ..


 Religion of Peace                   De hele islam is doordrenkt van haat tegen alles en iedereen die geen moslim is. Dit is geen godsdienst, maar een oorlogsdoctrine.De wereld is volgens de islam verdeeld in het huis van de islam (dar al-Islam), het huis van de oorlog (dar al-Harb) en het huis van het bestand (dar al-Sulh).In de Koran staat duidelijk vermeld dat de islam de wereld moet veroveren.De islamitische geschriften roepen de moslims op om oorlog te voeren met andere religies om ze tot onderwerping te brengen aan de islam. Mohammed, de stichter van de islam, zei dat hem was "opgedragen door Allah tegen de mensen te vechten totdat ze zouden getuigen dat er geen andere god dan Allah is en dat Mohammed zijn boodschapper is." Helaas, de gewelddadige, repressieve en intolerante praktijken van de islam - tegen niet-moslims, vrouwen en zelfs verschillende sekten in de islam - slaat nog steeds wild om zich heen in de islamitische wereld.Deze eeuw werden miljoenen christenen in Syrië, Irak, Pakistan, Nigeria, Guinea, Soedan, Somalië, Egypte, Libië en andere, hoofdzakelijk islamitische landen vervolgd en uit hun huizen en woonplaatsen verjaagd. De wereldmachten doen echter niets, en lijken zelfs nog minder om het lot van deze christenen te geven dan in de jaren '30 om het lot van de joden.Als het zo doorgaat, blijft er in het Midden Oosten straks niets over van het christendom.DIT GEBEURT OOK MET ONS, ALS DE ISLAM DE MACHT IN EUROPA OVERNEEMT.Nederlandse politieke partijen en kerken moten uiteindelijk een keer stoppen met hun eigen ondergang: zij streven op dit moment nog steeds naar een grote Islamitische gemeenschap in Nederland, waardoor de immigratie, moskeebouw en explosieve groei van moslimpopulaties zich ongeremd door zullen zetten. Wat de Islamitische Staat (ISIS) en de andere barbaarse islamitische groeperingen hebben gedaan met mensen in Syrië en Irak is te afschuwelijk voor woorden; maar het is zorgvuldig gebaseerd op de islamitische geschriften.Wie zich enigszins verdiept in de geschiedenis van de persoon Mohammed kan niets anders vaststellen dan dat IS(IS) dezelfde methoden toepast.Onthoofden was al een traditie in de vroege islam, de profeet zelf liet in 627 een kleine duizend Joodse mannen van de Beni Quraiza-stam op deze wijze executeren en het is duidelijk dat ISIS zijn voorbeeld aan het volgen is.Wanneer we de beelden van de oprukkende slachters van IS(IS) in Syrië en Irak zien, lijkt het alsof de “overste van deze wereld” zoals de Here Jezus satan in Johannes 12:31,14:30,16:11 noemt, zijn hellehonden op de aarde heeft losgelaten.Is dit wat de moslims de “religie van vrede” noemen? Wanneer een dorp door IS wordt ingenomen worden alle vrouwen gescheiden van de mannen. Jongens en mannen ouder dan veertien worden simpelweg vermoord.Vrouwen worden door deze hellehonden massaal verkracht. De jonge meisjes worden daarna apart genomen en onderworpen aan een vleeskeuring: ze worden uitgekleed, hun maagdelijkheid wordt gecontroleerd en daarna krijgen ze een "rating" voor schoonheid en cupmaat. De jongste maagden die als "de mooiste" worden beschouwd, gaan voor hoge prijzen de deur uit en worden meteen naar Raqqa, het grootste bolwerk van IS, verscheept. De rest van de meisjes wordt gewoon geveild op de slavenmarkt alsof het kamelen zijn...."Hij zei me dat het volgens de islam is toegestaan om een ongelovige te verkrachten. Dat hij, door me te verkrachten, dichter bij God komt."...Twaalf jaar is ze, het meisje dat in de New York Times vertelt over haar elf maanden als slavin van een IS-strijder in Irak. De man leidde elke verkrachting in met een uitgebreid gebed. Eerst bond hij haar vast, daarna ging hij op de knieën. Als de seks achter de rug was, richtte hij zich opnieuw tot Allah.Als Westerlingen in een vroeger tijdperk dit deden, dan waren zij Gods wet niet aan het volgen. De koran, echter, codificeert en legaliseert deze seksuele misdaad, en kwam zoals gezegd wordt van Allah via Gabriël tot Mohammed naar beneden. Ieder helder denkend individu kan zien dat het hebben van seks met vrouwen in hun meest hopeloze conditie (slavernij) verkeerd is. Het is niet het Westen dat deze menselijke tragedies veroorzaakt; het is de islam en de moslims.Leden van een cultuur die intellectuelen vermoorden die proberen om hun ideeën te presenteren naar hun samenleving toe om die te verbeteren, hebben niet het morele recht om de schuld van hun achterstand en hun bloeddorstige cultuur op het Westen te leggen - wat ze echter voortdurend doen. Ze verwijten bijvoorbeeld de recente crisis in de regio aan "de Amerikaanse invasie in Irak".De VS heeft ingegrepen in de Latijns-Amerikaanse landen, zoals bij de staatsgrepen in Brazilië in 1964 en in Chili in 1973, maar hoeveel mensen uit die landen hebben Amerikaanse doelen opgeblazen als vergelding? Geen. Omdat, in tegenstelling tot de islam, hun religie niet oproept tot de jihad, het wereldwijde kalifaat, wereldoverheersing en dood aan de afvalligen. Het is onvoorstelbaar dat moderne academici de islam blijven propageren als een zachtmoedige en vredelievende godsdienst.Niemand in de wereld is bereid de Midden-Oosterse christenen te helpen of te beschermen.Op dit moment worden ze beschermd door het regime van Assad en Rusland.Het is Putin die openlijk het christendom verdedigt en opkomt voor traditionele christelijke waarden......                                                                          VIDEO;Vrouwen zijn oorlogsbuit, dus slaven, dus verkrachten is halal...De islam is een hele school van uitspraken en geschriften, en een hele reeks van uitspraken van shariarechters. Daaruit tracht de moslim richtlijnen op te vissen over gedrag. Ook over verkrachtingen.Er is dus sprake van een systeem dat van generatie op generatie wordt over gedragen... De Koran; 2:223: Uw vrouwen zijn een akker voor u: ploeg uw akker wanneer of hoe gij wilt: maar doe voortijdig iets goed voor uw ziel en vreest Allah en weet dat gij Hem zult ontmoeten (in het Hiernamaals ), en geef (deze) goede tijdingen aan degenen die geloven…Wat betreft 2:223 met betrekking tot de voorschriften dat een man zijn vrouw mag verkrachten.Zou je je aansluiten bij een religie die mannen toestaat seks te hebben met hun slavinnen gedurende hun slavernij – als deze religie deze daad gecodificeerd heeft in zijn heilige boek?..Vrouwen zijn niet meer waard in de ISLAM,dan een lolly die op de grond is gevallen....http://www.answeringislam.org/Authors/Wood/women.htm...

maandag 13 juli 2015

Islamisering van Europa moet verhindert worden!

https://eunmask.files.wordpress.com/2012/04/islam-dominate.jpg 

Turkse premier Erdogan is, en dat heeft hij inmiddels al tientallen keren duidelijk in de media aangegeven, dat ook hij een fervent voorstander is van het islamitische kalifaat wat heel Europa dient te bevatten..."De naam 'gematigde islam' is heel hatelijk, die is aanstootgevend en een belediging van onze religie. Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is het...De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten…" –Recep Tayyip Erdogan...

 De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten en hen een tweede paspoort hebben gegeven, hebben zich nooit voldoende in de islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs)doctrine die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt (islam = onderwerping). Vanaf het begin is de islam verspreid (in 57 staten) via oorlogen en geweld...“De islam heeft twee maal voet op Europese bodem gezet en heeft haar twee maal weer verlaten… Misschien zal de volgende verovering, zo Allah het wil, door middel van verkondiging en ideologie plaats vinden… Misschien zullen we deze landen veroveren zonder legers (..)”, aldus Youssef el Qaradawi, hoofd van de Europese Raad voor Fatwa en Onderzoek, op Al Jazeera, 24 januari 1999....Opnieuw wordt Europa door een islamitische invasie bedreigd.Gebieden die al aan Allah zijn onderworpen heten dar al-islam, het huis van de islam en nog niet onderworpen gebieden heten dar al-harb, het huis van de oorlog.Maak je geen enkele illusie! Nederland behoort net als andere Europese landen tot de dar al-harb en moet worden onderworpen.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.Een goed voorbeeld van een land wat geislamiseert is, is Indonesie. 50 jaargeleden  was  Indonesie voornamelijk Hindoestaans, Boedhistisch, Christelijk. Nu is het land het grootste Islamitische land ter wereld. Het doel van de radicale islam (en de hele islam is radicaal) is om de sharia wetgeving te implementeren in onze landen en dus ook  Nederland.Denk maar niet dat dit niet kan gebeuren of niet zou gebeuren. Al in 2008 werd in Engeland sharia wetgeving toegelaten en verkreeg deze sharia wetgeving een wettelijke status.In datzelfde Groot Brittannië bevinden zich al 80 Sharia rechtbanken die als een vorm van legale apartheid naast de bestaande wetgeving opereren. In Oost-Londen zijn er enkele wijken waar radicalen de sharia tot de officiële bron van wetten hebben uitgeroepen (inclusief een verbod op gokken, muziek of concerten, prostitutie en drugs).Waar het uiteindelijk toe moet leiden is al vanaf de verordeningen van Mohammed duidelijk: héél de wereld moet onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de koran, de hadieth en de sjaria (islamitische wetgeving). De Jihad tegen het Westen is allang begonnen, maar om de ‘vredelievende’ religie niet te irriteren doen de regeringen in Europa al jaren alsof er niets aan de hand is.De bevolking van Europa wordt beslist niet tot de vriendenkring van de islam gerekend, maar behoort net als de joden tot hun doelwit.De verovering van het Westen van binnenuit krijgt steeds meer vorm. De West-Europese grote steden kennen al complete moslim vrijstaten.Overal is de integratiepolitiek volledig mislukt omdat ze niet willen integreren.Volgens de Duitse Bondskanselier Angela Merkel is de poging om van Duitsland een multiculturele samenleving te maken, mislukt.De islamisering van vele Europese steden is geen toeval. Dit is het resultaat van een zorgvuldig voorbereide en bewuste strategie van bepaalde moslimleiders, in gang gezet in 1980, met een aantal duidelijke instructies aan de islamitische migranten: ga samenwonen in achtergestelde wijken, bouw er moskeeen en richt islamitische centra, verenigingen en scholen op.Hun vrijwillig isolement in eigen wijken verraadt een veroveringsstrategie volgens de beproefde methode van celvorming.Een van de eisen van de islam is: geen religieuze symbolen van andere godsdiensten in openbare ruimten. Wanneer andere godsdiensten dan de islam eenmaal uit het openbare leven verdrongen zijn, zijn de velden rijp om te oogsten. Het is voor deze tactiek noodzakelijk herinneringen aan de niet-islamitische wereld buiten beeld te houden: geen davidssterren, kruisen, sinterklazen, bijbels, kerstbomen of, in de supermarkt, wijn en ham.Gouda is de metafoor geworden voor mislukte integratie en Marokkaanse straatterreur.Bewoners worden belaagd, beroofd,met stenen en eieren bekogeld en uitgescholden door Marokkaanse jongeren.Ook worden er brandjes gesticht en ruiten ingekegeld. Er zijn natuurlijk wel vreedzame moslims, maar een vreedzame islam bestaat niet.Over twintig of dertig jaar, als moslims de macht hebben overgenomen, mixen bevolkingsgroepen niet meer en gaan ze zeggen: "ons wijk, ons stad" en daarvoor hoeven ze zich geen Nederlander te voelen. Volgens een onderzoek schijnt het dat in 2017 in Rotterdam de allochtonen daar de meerderheid zullen zijn.Steden zoals Amsterdam, Brussel, Antwerpen, maar ook steden zoals Marseille, Bradford, Birmingham, Stuttgart, Frankfurt,dreigen overwegend islamitische steden te worden.Het aantal moslims in Brussel – waar ongeveer de helft van het aantal moslims van België momenteel woont – heeft de 300.000 bereikt, wat betekent dat de zelfbenoemde “hoofdstad van Europa” nu een van de meest islamitische steden in Europa is.In twee wijken in Brussel komt al geen Belgische politie meer. De orde wordt daar gehandhaafd door moslim ordetroepen.Steden als Berlijn en Parijs kennen al complete islamitische ‘vrijstaten’ waar de ronselaars ongestoord hun gang kunnen gaan..In de Deense stad Kopenhagen tiranniseren jonge immigranten de inwoners en leveren slag met de politie. Ze marcheren door de straten, schelden politieagenten uit en maken aanspraak op stadsdelen alleen voor zichzelf. De krant Copenhagen Post noemde de Deense hoofdstad de eerste “war zone”....Europa moet eindelijk wakker worden en  politieke correctheid terzijde schuiven......               De koran spreekt niet een keer over de liefde van Allah voor niet-moslims, maar hij spreekt meer dan 500 maal van de wreedheid en haat van Allah jegens niet-moslims!.....Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Als we naar alle moslimlanden kijken zien we, vervolging, discriminatie, eenzame opsluiting, moord, verbanning en noem maar op.Overal in de wereld zorgt de islam voor problemen.....http://static.skynetblogs.be/media/112137/dyn006_original_450_451_pjpeg_46663_f079253e2b8410f8959b729d19ae86e8.jpg De groeiende problemen met de islam in Europa zijn niet slechts een gevolg van een botsing van culturen, maar ook van een botsing van beschavingen. De culturele en religieuze dimensies van het conflict liggen ten grondslag aan de houding van moslims dat niet zij zich moeten aanpassen aan het vrije, democratische en deels nog altijd Joods-Christelijke Westen, maar andersom: dat Europeanen zich moet aanpassen aan de uit het Oosten afkomstige ondemocratische en discriminerende islam.Nederlanders en andere inwoners van Europese landen willen hun eigen identiteit terug en gewaarborgd zien. Politieke partijen doen er goed aan deze eigen identiteit te onderkennen en niet weg te zetten als xenofobie, of extreem rechts, omdat de stroming die op dit moment vloeit bestaat uit normale bezorgde Nederlanders en andere normale en bezorgde Europeanen die de Joods-Christelijke cultuur leidend willen zien en niet onderdanig, of gelijkwaardig aan de gewelddadige islam.Het ultieme doel van de islam: Wereldoverheersing!.......https://dhrprojectx.files.wordpress.com/2012/04/10645337_4773758959850_209668484562942361_n.jpg

zaterdag 4 juli 2015

Srebrenica was een centrum voor de jihad!


https://zlj13051967.files.wordpress.com/2013/03/majka-iz-fakovica.jpg?w=640 Westerse media verzwegen dat de eerste president van de nieuwe Bosnische staat de nazi was in WO2: Alija Izetbegovic, oud-lid van de SS-divisie ‘Handschar’.Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben veel Bosnische moslims gecollaboreerd met Nazi-Duitsland. Zo ontstonden er twee SS-divisies die geheel bestonden uit Bosnische moslims. Deze divisies hebben actief deelgenomen aan etnische zuiveringen en moorden op Serviërs.Heeft de iemand ooit de Islam-declaratie van Izetbegovic gelezen? Hierin pleitte hij voor de vestiging van een fundamentalistische moslimstaat in Bosnië.Karadjic en Mladic hebben in eer en geweten gestreden om te voorkomen dat de Bosnische republiek met medewerking van het Westen zou worden omgevormd tot een islamitische theocratie, een sharia-staat.Volgens Mladic ondersteunden de Navo en het Westen de wederopstanding van het Ottomaanse rijk, in de gedaante van Bosnische moslims.Niemand minder dan Osama bin Laden heeft de Bosniërs gesteund.In 1993 verkreeg bin Laden een Bosnisch paspoort via de Bosnische ambassade in Wenen. Volgens sommige bronnen heeft hij het land zelfs tot tweemaal toe bezocht. Hij heeft de Bosnische manschappen aangevuld met internationale jihadstrijders en hen voorzien van geld. Bin laden had vele contacten opgedaan gedurende de Sovjet-Afghaanse oorlog, die slechts enkele jaren eerder eindigde. Veel van deze oud-Mujahideen waren bereid wederom de wapens op te nemen, deze keer in Europa.De onthoofdingen en andere gruwelijke executies die ISIS en Al-Qaeda toepassen zijn niks nieuws. Gedurende de Joegoslavische oorlogen zijn er Serviërs op grote schaal onthoofd. Andere Serviërs werden levend verbrand. In enkele gevallen vielen ook kinderen slachtoffer tot dit soort executies. De westerse media heeft deze feiten bewust achtergehouden, om onze “bondgenoten” niet in een kwaad daglicht te stellen.De wereld praat over die arme moslims slachtoffers/nabestaanden in Srebrenica,maar over Servische zijde GEEN woord!Tussen 1300 en 2000 werden Servische burgers geliquideerd rond Srebrenica door islamitische troepen in Srebrenica, en dit was de voorloper van de beruchte juli 1995 Servische offensief tegen die stad.Niet alleen vermoord maar ook vóór en na de dood verminkt: mannen, vrouwen, kinderen en zelfs huisdieren.Wat weinig mensen weten is dat de z.g.n. zielige Bosnische mannen in Srebrenica voor een flink deel bestonden uit Al Qaida terroristen vanuit Pakistan, Iran,Somalie,enz..., die werden opgejaagd door het Bosnisch-Servische leger.MONSTER Naser Oric toonde video's naar Toronto Star journalist Bill Schiller en Washington Post-verslaggever John Pomfret, waarin Oric opschept over de Servische moorden en onthoofdingen weergegeven voor hen, en stelt te hebben gedood 114 Serviers in slechts een van deze incidenten[geen aandacht in het Westen!Naser Oric over de moord op de rechter van Srebrenica, Slobodan Ilic: "Ik klom op zijn borst. Hij had een baard en was harig als een dier. Hij keek me aan zonder een woord te zeggen. Ik pakte de bajonet en stak het meteen in een oog en dan draaide ik het heen en weer. Hij maakte geen enkel geluid. Daarna stak ik het mes in het andere oog … ik kon het niet geloven dat hij niet reageerde. Eerlijk gezegd werd ik toen voor de eerste keer bang; dus sneed zijn keel direct door. Op 5 november 1992 werden in het dorp Kamenica, bij Srebrenica, tien Serviërs onthoofd. Ogen werden uitgestoken, neuzen en oren afgesneden. Sommige slachtoffers werden gekruisigd met spijkers.Waar moslims strijden, wordt onthoofd.Bij de aanval op dorp Kravica, waaraan Oric persoonlijk deelnam, vielen 49 doden. Onder hen 28 burgers en 21 militairen.Nedeljko Radic, een 41-jarige Serviër, werd tegen het hoofd geslagen met een ijzeren staaf. Daarna werden zijn tanden getrokken met een roestige tang, en urineerde een van de beulen in zijn mond.In dorp Bleceva werd Kosana Zekic, een oude vrouw, in haar huis gekeeld.In dorp Gniona werden twee ziekelijke en deels invalide mannen, Lazar Simic en Radojko Milosevic, levend verbrand.In dorp Brezani werden 19 mensen omgebracht. Eén van hen, de 55-jarige Vidoje Lazic, werd aan een kruis geslagen en daarna verbrand.De lijst is eindeloos. Hier heb ik gewoon geen woorden meer voor, zulke monsters!En ja ik weet niet hoe jij reageert als je tegenover de moordenaars van je broertjes en zusjes en moeder staat?Generaal Mladic kwam in Srbrenica wegens afpersingen door Naser Oric en Arabische moedjaheddien tegen de Servische bevolking sinds 1992, kwam hij er een einde aan deze regionale genocide. Mladic had Karremans onder de neus gewreven, tijdens dat vernederende onderonsje op 11 juli 1995 toen de enclave in handen kwam van de Serviërs, dat er nu eindelijk een einde was gekomen aan de plunderingen en moordpartijen in Servische dorpjes rond Srebrenica. ,,Mladic zei: Als ik de mannen van Oric te pakken krijg, rooster ik ze aan het spit van hotel Fontana”, aldus een van de getuigen. In de dagen daarna waren de Servische militairen vooral op zoek naar die mannen van Oric, die ' Turkse klootzakken', om hen te laten betalen voor hun misdaden..."Deze actie heeft tot doel terroristen uit te schakelen en is niet gericht tegen burgers of VN-troepen", schreef Mladic tijdens de aanval op Srebrenica aan de Britse commandant Rupert Smith.Generaal Philippe Morillon verklaarde zijn overtuiging dat de aanval op Srebrenica een directe reactie was op de moordpartijen door Nasir Oric en zijn strijdkrachten in 1992 en 1993.Moordenaars van de Servische kinderen, vrouwen, oude mensen zijn nooit slachtoffers! Zonder Naser Oric,Alija Izetbegovic en jihadstrijders zou er niet zijn Srebrenica.Als Naser Oric Servische dorpen rond Srebrenica niet hadden aangevallen, was er niets aan de hand!.......Hakija Meholjic (Bosnisch moslim), voormalig hoofd van de politie in Srebrenica: Naser Oric geliquideerd 1000 Bosniërs in Srebrenica "; http://sheikyermami.com/2015/06/bosnian-muslims-killed-their-own-people-to-blame-the-serbs/
Enkele foto’s slachtingen van Naser Oric en zijn jihad strijders; Servische ongewapende burgers afgeslacht met ijzeren staven, bijlen, messen, sledehammers, vlammenwerpers (ook vrouwen verkrachten) en de gehele bevolking uitmoorden  over een periode van drie jaar in Srebrenica en de omliggende dorpen door Bosnische moslim troepen en jihadstrijders onder bevel van Naser Oric. Oh ja, sorry ik ben vergeten de slachtoffers waren slechts de demonized Serviërs, zodat hij niet rekenen, hè?... Nasr Oric en zijn bende hebben zich niet aan de Geneefse conventies gehouden toen ze hele Servische dorpjes op brute wijze uitmoordden waarbij vrouwen, kinderen, en zelfs huisdieren niet gespaard werden.Je kan dan onmogelijk verwachten dat de tegenpartij zich vervolgens wel volledig aan die conventies gaat houden....https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-20.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-3.jpghttps://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-40.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-11.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-31.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-29.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-39.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-7.jpg?w=640https://serbianfbreporter.files.wordpress.com/2012/09/danka252520sekulovic252520-2525204252520years252520of252520age-0255b1255d.jpgDeze jonge Serviërs, Predrag en Danka Sekulovic, werden gedood met hun ouders op 13 september 1992 door de Bosnische moslims.Hij was 7, ze was 4......https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-4.jpg http://photos1.blogger.com/blogger/6562/1985/1600/031.jpgInternationale Jihadisten met onthoofde hoofden van de Bosnisch-Servische krijgsgevangenen in 1992....Een internationale Jihadist in Joegoslavië..http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0//44/637/44637043_MUSULMANE.jpg        De Islam-declaratie van Izetbegovic:...http://www.srpska-mreza.com/library/facts/alija.html..Foto: Profimedia/Corbis Bosnische moslims vernietigen Servische kerk ; https://www.youtube.com/watch?v=IiAQF7_GhpA
sahrana-odvojena-slika-za-tekst-3 http://en.valka.cz/attachments/12593/P1010005.JPG.Het tribunaal werd gezien als het toppunt van wereldwijde rechtspraak, maar het is het tegenovergestelde geworden – een symbool van onrechtvaardigheid.Alleen de Serviërs moeten boeten voor het uitbreken van de oorlog, dit zien we terug bij de rechtszaken van het Joegoslavië-tribunaal. Bijna drie kwart van alle veroordeelden zijn Serviërs. De rechtszaak tegen Naser Orić, die opdracht gaf voor het uitmoorden van vele Servische dorpen, bleek een showproces te zijn. Hij werd veroordeeld tot slechts twee jaar cel.Het schertsproces in Den Haag is overduidelijk een geval van overwinnaarsrechtspraak. Tegen de wens van de Serviërs in, weigert het tribunaal om oud-VS-president Bill Clinton, oud-VS-minister Madeleine Albright en andere NAVO-verantwoordelijken te dagvaarden, hoewel de NAVO-interventies in Bosnië 1995 en Servië/Kosovo 1999 onmiskenbaar overtredingen vormden op een aantal internationale rechtsbeginselen en duizenden burgerslachtoffers gemaakt hebben. Overigens wordt een bombardement zelfs niet gerechtvaardigd door het eventuele feit dat slachtoffers militairen zijn: het ging nog steeds om naakte agressie...http://www.balkanstudies.org/sites/default/files/Clinton-bows.jpg Waarom plaatst Clinton een gedenksteen voor al Qaedastrijders in Srebrenica?...De herdenking van de genocide bij Srebrenica gebruikt ISIS om de jihad in Bosnië aan te kondigen. De Balkan is de zwakke plek in Europa waar ISIS voet aan wal wil zetten.Na de vestiging van ISIS in Syrië en Irak en het openen van een front in Libië, is volgens ISIS nu de tijd gekomen om in Europa de aanval op de ‘ongelovigen’ te openen.De uitgekozen plek is de Balkan, te beginnen in Bosnië-Herzegovina. ...
...