zondag 8 november 2015

Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Derde Jihad!

FOTO;een Albanese familie .....Vrouwen Tegen IslamiseringMoslima's worden door hun man en familie onderdrukt, hebben geen recht op een eigen mening en moeten een hoofddoek dragen.In de Koran staat maar één passage over de hoofddoek. Deze luidt:En zij moeten sluiers over hun boezem drage en hun sieraad niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten. (Koran 24:31)...Ik ben geen Korangeleerde, maar naar mijn mening zegt deze passage niets over het bedekken van het hoofdhaar, maar alleen iets over het bedekken van de borsten en het geslachtsdeel. Dit zou betekenen dat het bedekken van het hoofdhaar niet verplicht is ...Voor een rechtbank telt een vrouwelijke getuigenis slechts half zo zwaar als die van een man.Vrouwen worden eeuwig als minderjarig beschouwd. Als men over “voogd” praat, denkt men aan weeskinderen, die zelf niets kunnen beslissen. De Islam stelt vrouwen gelijk aan weeskinderen en stelt ook geen beperking in leeftijd. Ook niet als zij 80 zijn.Soera 4,4.34.- “Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden.“...Vrouwen worden door de islam gediscrimineerd en vernederd. Vrouwen zijn de ondergeschikte van de mannen en hebben binnen de islam nauwelijks rechten. Allah houdt niet van vrouwen!In Saoedie Arabië vrouwen worden onthoofd,omdat er van gezegd wordt, dat ze aan hekserij doen.En vrouwen worden gestenigd.Nederlandse vrouwen die zich willen bekeren moeten maar eens goed kijken naar Saoudi-Arabië, dan weten ze wat er kan gebeuren.Saoedi-Arabië is een land dat doordrenkt is van de Islam. De bevolking is al 1300 jaar voor 100% moslim. Saoedi-Arabië heeft helemaal geen cultuur, het heeft alleen de Islam. Of beter gezegd, de cultuur wordt volledig door de Islam bepaald.Dit land is de grootste financier van het islamterrorisme ter wereld! Er is geen enkele staat, geen enkel land, waar het politieke systeem gebaseerd is op de Islam en dat stabiel is, waar de burgers in vrede en welvaart samenleven. ..Sommige moslims geloven dat je met zo’n jong meisje moet kunnen trouwen omdat de profeet Mohammed dat ook heeft gedaan. ...Vrouwen zijn niet meer waard in de ISLAM,dan een lolly die op de grond is gevallen...https://www.youtube.com/watch?v=PPEy5ZOroNo  VIDEO;Vrouwen zijn oorlogsbuit, dus slaven, dus verkrachten is halal...Moslims zeggen dikwijls dat de Islam aan vrouwen unieke rechten gegeven heeft die vrouwen in het Westen pas de laatste 50 jaar verworven hebben. Dit geldt dan vooral voor moslimvrouwen. Andere vrouwen hebben “een onzekere status”. Vooral degenen die tijdens de Jihad gevangen genomen worden. Die kunnen door de jihadi-eigenaar zonder gewetensproblemen verkracht worden....De vrouw is een akker voor elke islamitische penis;Koran 2-223: “Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees Allah en weet, dat je Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.”…Wat betreft 2:223 met betrekking tot de voorschriften dat een man zijn vrouw mag verkrachten.Zou je je aansluiten bij een religie die mannen toestaat seks te hebben met hun slavinnen gedurende hun slavernij – als deze religie deze daad gecodificeerd heeft in zijn heilige boek?.. Als een vrouw vergeleken wordt met (het bezitten van) een kameel, dan begrijpt iedere idioot wel hoe onderontwikkeld en barbaars de islam wel is als politieke, imperialistische en geostrategische ideologie.........Vrouwen zijn niet meer waard in de ISLAM,dan een lolly die op de grond is gevallen....Er is maar één islam en die geldt voor alle moslims...https://www.youtube.com/watch?v=VKcKhZ4dqQAhttp://shark-tank.com/wp-content/uploads/2015/01/sharia-law-islamics-muslims-stoned-motivational-posters-filthy-stoning-penal.jpg ... Islam is geen religie,maar een totalitaire staats ideologie, die de vrijheid van het individu inperkt via maatschappelijke en 'religieuze' voorschriften,het verbied andere staats vormen en vervolgt en vernietigd actief andere religies en of aanhangers van andere religies.Een van de doelstellingen in de Koran is het geloof wereldwijd verbreiden.IS is daar nu mee bezig. .. ..Om islamkritiek te ontzenuwen, wijzen islamapologeten graag op het bestaan van “gematigde moslims”. Die omgorden zich niet met bommen, trekken niet als heilige strijders naar frontlijnstaten en hebben alleen maar last van de reputatie die hun militantere geloofsgenoten de moslimgemeenschap bezorgen. Gematigde moslims: wie zijn dat?Ik heb nog nooit van een 'gematigde christen' gehoord.Zijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant en vredelievend?Hij mag zich van mij moslim noemen en kan weliswaar een gematigde man zijn, maar volgens de Koran is hij dan geen moslim meer.Als je met gematigd bedoelt dat mensen weigeren zich met terroristische acties in te laten, dan is de meerderheid van de moslims gematigd. Maar als je met gematigd mensen bedoelt die geen terrorisme plegen en ook actie ondernemen om het te stoppen, dan slinkt die meerderheid snel en wordt het een heel kleine minderheid.Met dat woord ‘gematigd’ geef je toch aan dat die islam niet deugt, maar dat je hem kennelijk een beetje in jezelf hebt onderdrukt. Alleen kan er kennelijk altijd een moment komen waarop de deksel van de snelkookpan vliegt.Je leven staat er op het spel. Je bent beter mét de jihadi’s dan tegen hen.  ...Zijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant en vredelievend? ...“Gematige islam” en “extreme islam” bestaan niet, zoals onder meer de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan ons bezworen heeft; er is alleen “de” islam.Helaas gematigden, jullie islam bestaat niet.Er bestaat maar een islam. Dat is de islam van de koran en van de biografie van Mohammed.Meedogenloze terreur toegebracht aan de wereld door met haat vervulde islamitische hordes op tragische wijze onderstreept door het feit dat er geen gematigde en geen radicale islam bestaat : er is gewoon islam.Er is maar één islam en die geldt voor alle moslims.Meeste Duitsers waren ‘gematigd’, toch hebben de nazi’s 60 miljoen mensen vermoord! ..https://www.youtube.com/watch?v=VKcKhZ4dqQA..... FOTO;ISIS-aanhangers demonstreren in Den Haag.De Nederlandse jihadist die een zelfmoordaanslag pleegde in Irak, was één van de sprekers op de geruchtmakende IS-demonstratie in de Schilderswijk......  De islam is gericht op het veroveren van de wereld en de ongelovige heeft de keuze: bekering, boete betalen of de dood. Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Derde Jihad.Wij, ongelovige kafirs, leven in het dar al-harb , het land van de oorlog, dat volgens de moslims dringend moet veranderd worden in het dar al-islam, het land van de islam.Vandaag de dag wordt de jihad niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd.Europa wordt vandaag getroffen door islamisering via een niet-gewelddadige en ‘sluipende’ jihad.Bij deze strategieën wordt gekozen om niet tot een direct gewelddadige confrontatie met de staatsmacht te komen, maar deze stilaan te ondermijnen door een intrede in en uiteindelijke overname van het ambtenarenapparaat, de rechterlijke macht, de onderwijsinstellingen, de lokale overheden enzovoort.In landen waar men met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie.De islamisering van vele Europese steden is geen toeval. Dit is het resultaat van een zorgvuldig voorbereide en bewuste strategie van bepaalde moslimleiders, in gang gezet in 1980, met een aantal duidelijke instructies aan de islamitische migranten: ga samenwonen in achtergestelde wijken, bouw er moskeeen en richt islamitische centra, verenigingen en scholen op......In grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen en Hamburg zijn al wijken waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Utrecht, Huizen, Gouda, Arnhem, Zoetermeer zijn de jihad-gemeenten van Nederland.Je ziet het in Canada waar nu al sharia-rechtbanken bestaan. In Engeland kun je ook voor zo'n rechtbank gedaagd worden als het om familierecht gaat.Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia-enclaves.Onlangs een stel radicale malloten heeft een Islamitische Staat uitgeroepen in de Haagse Schilderswijk.Deze moslimenclaves worden door de moslimradicalen beschouwd als de bruggenhoofden voor de verdere islamisering van de stad of een land.De koran wil geen integratie: ‘Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.’.............De radiale islam bestaat uit een veelheid van stromingen, bewegingen en groeperingen die weliswaar verwantschap met elkaar vertonen, maar die daarnaast zeer verschillende opvattingen kunnen hebben over de na te streven doelen en de daarbij te gebruiken middelen. Deze beslaan het gehele spectrum van aan de ene kant «jihad» (in de betekenis van gewapende strijd) tegen het Westen tot aan de andere kant «dawa» (via missionering uitdragen van radicaal islamitische ideologie). Er zijn moslims die door dawa tot de radicale islam zijn bekeerd. Het zijn jihadisten geworden.In het genoemde rapport schreef de AIVD dat 5 procent van de moslimbevolking in de westerse wereld ontvankelijk is voor de radicale islam. Daarvan zouden 10 procent kunnen radicaliseren in de richting van de jihad. Met hoeveel zouden ze nu zijn?......Migratie is de opstap naar Jihad: in landen waar men met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie.De geschiedenis van de politieke islam begint met de immigratie van Mohammed naar Medina. Vanaf dat moment heeft de aantrekkingskracht van de islam voor de wereld altijd de dualistische optie gehad van het meedoen met een glorierijke religie of het onderworpen worden aan politieke druk en geweld. Na de immigratie naar Medina werd de islam gewelddadig wanneer overredingskracht niet baatte. De jihad werd geïntroduceerd.De eerste poging om de hegemonie van de islam in een land te bewerkstelligen is de Dawah.....In functie van de islamisering van Europa volgt de islamitische minderheid een succesvolle strategie. Ja, er is een masterplan om in eerste instantie onze steden en daarna heel Europa aan de islam te onderwerpen. Islamitische organisaties allerhande streven bewust naar de islamitische getto-isering van bepaalde wijken en buurten van onze grootsteden. Centraal in de islamitische gettowijken staat de moskee, die als centrale autoriteit in de wijk de overheid verdringt. Deze moslimenclaves worden door de moslimradicalen beschouwd als de bruggenhoofden voor de verdere islamisering van de stad of een land.In veel Europese steden ontstaan zogenaamde no-go wijken.De democratische rechtsorde wordt er vervangen door een islamitische rechtsorde, gebaseerd op de sharia.Diverse West-Europese steden kennen al complete moslim vrijstaten waar de islamitische immigranten zich als bezetters gedragen.In grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen en Hamburg zijn al wijken waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.Deze moslimenclaves worden door de moslimradicalen beschouwd als de bruggenhoofden voor de verdere islamisering van de stad of een land....De islamisering van vele Europese steden is geen toeval. Dit is het resultaat van een zorgvuldig voorbereide en bewuste strategie van bepaalde moslimleiders, in gang gezet in 1980, met een aantal duidelijke instructies aan de islamitische migranten: ga samenwonen in achtergestelde wijken, bouw er moskeeen en richt islamitische centra, verenigingen en scholen op.De koran wil geen integratie: ‘Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.’..... Er bestaan verschillende vormen en fases van Jihad, moskeebouw is een belangrijke stap voor de jihad.Er bestaat geen moskees, waar géén jihad wordt gepredikt. De moskee is de uitvalsbasis van waaruit de imam de moslims bij de les kan houden, hen kan wijzen op hun verplichting de sharia na te leven en van waaruit de wijk en de stad kan worden veroverd voor de islam...... Imams zijn de oorlog al begonnen door de strijdkrachten op te roepen tot haat, moord en doodslag.Er bestaat geen moskees, waar géén jihad wordt gepredikt.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag.Volgens onderzoek van het Berlin Social Science Center, driekwart van de Nederlandse moslims liever de sharia wil dan de Nederlandse wet. ........  De omgekeerde kolonisatie is inderdaad begonnen.Met de bouw van een moskee met torenhoge minaret bevestigt de islam zijn aanwezigheid en zijn dominantie in een wijk, in een stad. In moskeeën een parallelle islamitische samenleving en het handhaven van de Sharia wordt gepromoot.Er bestaat geen moskees, waar géén jihad wordt gepredikt.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.Met de bouw van een moskee heeft men in de eerste plaats niet de bedoeling gebedsaccomodatie te voorzien voor de moslims. Of dacht u soms dat de islamitische regimes – Saudi-Arabië, Iran, maar ook sinds enige jaren fundamentalistisch Turkije – die de moskeeën hier financieren erom bekommerd zijn dat moslims voldoende ruimte hebben om te bidden? Nee, met de bouw van een moskee wil men in de eerste plaats de maatschappelijke en politieke positie en invloed van de islam in de samenleving te versterken. De moskee is immers de uitvalsbasis van waaruit de imam de moslims bij de les kan houden, hen kan wijzen op hun verplichting de sharia na te leven en van waaruit de wijk en de stad kan worden veroverd voor de islam. Een moskee is het symbool van de islamisering van een wijk. . Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd.Overal krijgen steeds meer mensen te maken met de agressie van moslims die zich niet in de westerse samenleving kunnen of willen integreren......De stap van dawah (het verspreiden van de boodschap van Allah) naar de gewapende jihad is zeer snel gezet. In zeer korte tijd zijn er vele aanslagen geweest. Midden op de straten van het drukke Londen werd een Britse soldaat vermoord met messen. In België vermoordde een jihadist bezoekers van een Joods museum. ....De gewelddadige jihad en het zaaien van islamitische terreur zijn inherent aan de islamitische leer, en een doeltreffend middel om te islamiseren......... Jihad heeft twee strategieën. Eén daarvan is de terreur en de andere is de misleiding. De ene groep moslims terroriseert ons en een andere groep moslims bedriegt ons. De bedriegers zijn zo vermomd dat ze zelfs de slimste onder ons kunnen bedriegen. De bedriegers verzetten zich openlijk tegen de terroristen en vertellen ons datgene wat we graag willen horen. Wij geloven hen en denken dat ze aan onze kant staan. Dat is waar de val ligt. Zij zijn die wolven in schaapskleren.De islam is een (politieke) ideologie met als voornaamste doelstelling andere religies en culturen uit te schakelen en niet-moslims te overheersen (dhimmitude).De stroom jihadgangers uit Nederland naar het Midden-Oosten, met name naar Syrië en Irak, baart de AIVD en de Nederlandse regering zorgen. Ze vormen bij terugkeer een serieuze bedreiging voor Nederland.Hoe reëel dat gevaar is, bleek onlangs bij de aanslag op het Joods Museum in Brussel. Daar schoot een Franse teruggekeerde Syrië-ganger, Mehdi Nemmouche, drie mensen dood. Een vierde slachtoffer bezweek later aan zijn verwondingen.Het is maar een kwestie van tijd vooraleer de eerste bom van ‘de heilige oorlog tegen het Westen’ in ons land zal ontploffen. En we hopen uit de grond van ons hart dat u of één van uw dierbaren dan niet op de betreffende trein, bus, zal zitten!......... De islam is in de eerste plaats een politieke religie, een ideologie die onze vrije westerse samenleving wil onderwerpen aan de islam. Met de bouw van een moskee heeft men in de eerste plaats niet de bedoeling gebedsaccomodatie te voorzien voor de moslims. Of dacht u soms dat de islamitische regimes – Saudi-Arabië, Iran, maar ook sinds enige jaren fundamentalistisch Turkije – die de moskeeën hier financieren erom bekommerd zijn dat moslims voldoende ruimte hebben om te bidden? ....Da'wa als olie op het water, de wakker geschrokken apologisten van de islam weer in slaap wiegen en de indruk scheppen alszou de islam perfect in harmonie kunnen zijn met onze liberale democratie. .... Jihadisten zijn de vijanden van de westerse democratieën en ze leven onder ons. Ze schuwen het afschuwelijkste geweld niet en ze zijn met tienduizenden. De politici die hebben toegelaten dat de vijanden van het Westen zich hier vestigen, hebben in feite gecollaboreerd met de vijand. Dat heet landverraad.De linkse partijen/PvdA, GroenLinks en SP/ zijn slechts een middel voor de radicale moslims om hun doel te bereiken.Veel van die gestoorde idioten vormen een spin in het web en hebben ze de touwtjes in handen in de machtigste organisaties van ons land. Vanuit die posities organiseren ze van binnenuit de vernietiging van Nederland.Jammer genoeg zijn ze te dom om te beseffen dat als het zover is ook zij zich zullen moeten onderwerpen.Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan.We willen hier geen achtelijke middeleeuwse sharia waarbij we moeten vrezen voor ons leven.Vlak voor de Tweede Wereldoorlog sloten te veel mensen hun ogen voor de gevaren van de Nazi’s. Het is nu onze opdracht om onze ogen niet te sluiten voor de gevaren van de islam.Meeste Duitsers waren ‘gematigd’, toch hebben de nazi’s 60 miljoen mensen vermoord!...WAKKER WORDEN NEDERLAND!.         https://www.youtube.com/watch?v=APMzcJpinRQ ....  https://www.youtube.com/watch?v=gN_ibpfM8lc http://static0.ad.nl/static/photo/2015/5/11/12/20150117102801/base_2719722.jpg        Jihad en doden zijn het hoofd van de islam. Neem ze weg, dan neem je het hoofd van de islam weg.Met de opmars van Islamitische Staat en de toenemende dreiging in Europa, is het meer dan ooit duidelijk dat de islam de kern van het probleem vormt.Sinds de aanslagen in Madrid en Londen en de moord op Theo van Gogh kan worden gesproken van een Europese jihad.Op 13 november 2015,bij meerdere aanslagen in Parijs vallen meer dan 140 doden.Nog eens zo’n 200 mensen zijn gewond geraakt, van wie er zo’n tachtig ernstig aan toe zijn. Het is de zwaarste aanslag in West-Europa sinds de aanslagen in Madrid.In België vermoordde een jihadist bezoekers van een Joods museum.Volgens verschillende Belgische media zouden de Belgische radicalen niet eens zijn getraind in het Midden-Oosten, maar in de Belgische Ardennen. De jihadisten hadden een trainingskamp in Jalhay, op slechts 20 kilometer van de Nederlandse grens. Kenmerkend hiervoor is de opkomst van lokale autonome jihadistische netwerken van in Europa geboren of getogen personen met een islamitische achtergrond.Onder moslims woonachtig in Nederland bestaat er een enorme sympathie voor de daden van terreurgroepen als ISIS. Een recent onderzoek toont aan dat 72% van jonge Turken in Nederland achter de opmars van ISIS staat. De massale executies, onthoofdingen, kruisigingen en verkrachting wordt voor lief genomen.Door de hevige luchtaanvallen van Rusland op terreurbeweging Islamitische Staat (ISIS/IS) in Syrië hebben zijn veel jihadisten gevlucht naar Turkije. Vanuit Turkije zouden ze door willen reizen naar Europa.Het is relatief gemakkelijk voor jihadisten, die zich voordoen als vluchtelingen, om de Europese Unie binnen te komen.Er lopen honderden jihadi’s rond in ons land.Europa vol zit met extremistische moslims, plus nog een meerderheid aan "gematigd" tuig dat in hart en nieren en in gedachten de jihad toejuicht... .https://www.youtube.com/watch?time_continue=280&v=_20GTpzzFy0 

zaterdag 24 oktober 2015

Serviërs slachtoffer van islamitiche Nazipraktijken in Kosovo

http://curiales.nl/wp-content/uploads/2015/05/ISIS-kosovo.jpgDe oorlog tegen Europa begon in Servië.Wij keren terug naar de Ottomaanse tijd. Niet onder dezelfde vorm, maar onder dezelfde gewelddadige druk van de islam.Het conflict dat de Albanezen met de Serviërs confronteert, is een religieus conflict tussen zij die aan hun geloof hebben verzaakt door zich tot de islam te bekeren en anderen die trouw zijn gebleven. Vandaar de hetze van de Albanezen tegen kerken en kloosters in Kosovo.Meer dan 100 oude kerken en kloosters zijn verwoest door cultuurbarbaren en 250.000 Serviërs zijn uit de provincie verdreven.De christelijke Serviërs werden al tijdens de Ottomaanse overheersing van Servische Kosovo en Metochia verdreven, en het is sindsdien nooit gestopt.Het lot van Kosovo is hetzelfde als dat van Klein-Azië, dat vroeger vol christelijke kerken stond, die nu allen tot ruïnes zijn herschapen. Het is het lot van Constantinopel, dat nu een moslimstad is, waar vroeger ook levendige christelijke gemeenschappen bestonden. Deze provincie is naar culturele, historische en emotionele waarde vergelijkbaar met wat de Groeningekouter, waar de Guldensporenslag in 1302 plaatsvond, voor de Vlamingen betekent. Iedereen heeft zijn eigen stukje heilig grond, de moslims hebben Mekka/medina, de Joden Jeruzalem en de Christenen ook. Zo hebben de Serven dus Kosovo en Metochia.Voor de goede orde Metochia betekent: Land van de kerk. De kerk is nog steeds eigenaar van grote delen van Kosovo en Metochia. Geschat wordt dat 75% van het land privé eigendom is van Serviërs.Kosovo is al eeuwenlang een Servische provincie.Voor de Merelslag (1389) waren de Shquiptaren/de Albanezen/ niet bekend als inwoners van Kosovo en Metochia. Geen enkel Byzantijns, Servisch, Roemeens, Bulgaars of Turks document ondersteunt een Albanese claim.De echte Albanezen leven sinds mensenheugenis op hun grondgebied, dat ongeveer het huidige Albanië omvat.Met de opkomst van de islam zien we wel de eerste migranten uit Albanië naar Kosovo en Metochia komen en begint de verhouding met de Serviërs te verslechteren..De vroegste documenten die enig zicht geven op de etnische samenstelling van Kosovo, zijn kloosterregisters uit de 13e en de 14e eeuw. Daaruit blijkt dat destijds 2 procent van de bevolking Albanees was.Vandaag eisen Skiptaren – dus diegenen waarvan de meesten onder ons denken dat het Albanezen zijn – bijvoorbeeld niet alleen half Macedonië op, maar ook Noordwest-Griekenland en zelfs meer: de ideologen van het voormalige UCK vragen niet meer of niet minder dan de restauratie van het vroegere Ottomaanse rijk (met grenzen tot in Oekraïne!), onder de heerschappij der Skiptaren. Radicale islamisten eisten een zelfstandige staat, de NAVO hielp hen militair in het verwezenlijken ervan.De provincie Kosovo werd door westerse landen erkend als zelfstandige staat. Wat in Kosovo in het begin van de jaren 1990 gebeurd is, was voor niemand een geheim. Sinds mei 1993 was het UÇK of het Kosovo bevrijdingsleger reeds aanwezig. Er waren toen reeds aanslagen tegen Servische politie-agenten, toen er twee werden gedood en vijf gewond in de streek van Drenica..... In Kosovo bouwden Washington,Londen en Berlijn het terroristische UCK op met drugshandelaren, bandieten en racisten. Tot in 1998 was iedereen in de wereld ervan overtuigd dat het UÇK een terroristische organisatie was.Deze fascisten, drugsbaronnen en terroristen maken zich, beschermd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de CIA, schuldig aan de ergste misdaden die je je kunt voorstellen, van moord,martelingen en genocide.De NAVO streed samen met deze fascisten dat werd geleid door Hashim Thaci.Volgens Marty hebben Kosovaarse autoriteiten, waaronder de huidige premier Hashim Thaci, zich tijdens de Kosovo-oorlog eind jaren ’90 schuldig gemaakt aan executies van Servische burgers in Albanese detentiecentra om hun organen op de zwarte markt te verkopen. Die werden verzameld in klinieken in Albanië en geëxporteerd naar buitenlandse klinieken voor transplantaties. .....De financiering van het UÇK in deze vrijheidsstrijd gebeurde via drugstrafiek en ook dit was bekend. Het was geweten dat oud-leden van het UÇK, die nu de machthebbers zijn in Kosovo, nauwe banden hebben met drugstrafikanten, wapenhandel en prostitutie.De vreemde moedjahedien of de veteranen van de oorlogen in Afghanistan en Bosnië kwamen de rangen van het UÇK versterken. De effectieve medewerking van de Verenigde Staten aan het conflict van Kosovo moet ons eigenlijk niet verwonderen. Het is hetzelfde scenario als in Bosnië. Daar hebben de Verenigde Staten ook Alija Izetbegovic als president gesteund en deze had de duidelijke intentie een moslimstaat op te richten in een regio waar de moslims de minderheid hadden (44 %). Hij schreef: „Er is geen vrede noch samenleven mogelijk tussen de islam en de niet-islamitische sociale en politieke bewegingen. De islam sluit zonder meer het recht en de mogelijkheid uit om een vreemde ideologie in zijn territorium te vestigen.“ De Verenigde Staten zien in die landen liever islamitische elites aan de macht.De Amerikaanse houding tegen moslims in Bosnië en Kosovo is eigenlijk ingegeven door de bezorgdheid van de Verenigde Staten om de vriendschap met de geallieerde moslim landen te behouden. Daarom werd het extreemrechts nationalisme en het separatisme van de extremisten van het UCK (die oorlogsmisdaden hebben gepleegd), aangewakkerd en gesteund door de VS én West-Europa.In Joegslavië werd genocide gepleegd en daarom moesten we ingrijpen. Toch? Of niet?Elke oorlog begint met een media-leugen.Omdat de VS belangen heeft in een bepaalde regio werd naar een excuus gezocht om militair in te grijpen. In Joegoslavië was dit niet de aanwezigheid van massavernietigingswapens maar de ‘etnische zuivering‘.Clinton en andere westerse leiders hebben nimmer geclaimd dat er in Kosovo genocide plaatsvond.Volgens ‘Washington’ honderdduizend Albanezen zouden zijn vermoord.Volgens de gegevens waarover vandaag wordt beschikt zoals medisch legale verslagen en de VN-administratie in Kosovo zou het om 5.000 slachtoffers gaan, alle nationaliteiten in acht genomen en die van de strijdende troepen inbegrepen. Het aantal gedode Serviërs is in verhouding met hun aandeel in de bevolking van Kosovo bijzonder hoog, hoger dan dat van de Albanezen.Tja, de islamisering van de Balkan gaat ten koste van de Christenen,er zal dus een dag komen dat delen van Nederland zich ook gaan afscheiden!De hele provincie Kosovo is de laatste jaren van karakter veranderd”, verzekert de goedheiligman ons met klem. “Het is een naargeestige staat geworden, waar permanente terreur heerst tegen de Serviërs. Waar sedert 1999 meer dan driehonderd orthodoxe heiligdommen verwoest zijn, terwijl er meer dan vierhonderd moskeeën zijn bijgebouwd – veelal met geld van de Wahabieten uit Saoedi-Arabië.Minister van binnenlandse zaken Fatmir Rejepi, heeft dit onlangs nog bevestigd in het Kosovaarse parlement. De Servische provincie Kosovo wordt een islamitisch terroristische staat in het hart van Europa.Een christelijke natie in het hart van Europa word vernietigd! De etnische zuivering van Kosovo door Albanezen die de Serviërs terroriseren is volop aan de gang.Als je de hel op aarde wilt zien, moet je hier rondkijken. De onafhankelijkheid van Kosovo zal niet het einde markeren van een specifieke Albanese afscheidingsbeweging, maar wel het begin van het uiteenvallen van Europa als een geheel.Is Europa klaar voor nieuwe slachtoffers onder haar eigen dak?Word wakker, Europa!12087757_562833390533128_5658896743342377669_o De islam is de grootste moordmachine in de  geschiedenis der mensheid.De islam wil alle staten en regeringen van deze aarde vernietigen die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de islam, ongeacht het land of het volk waarover zij regeren. Het doel van de islam is het opzetten van een staat op basis van haar eigen ideologie en programma.Niet-moslims, moeten onweerlegbaar feit onder ogen zien: het uiteindelijke doel van de Islam is de overheersing van de wereld onder Islamitische heerschappij.Maar vandaag de dag heeft de islam met z’n universele Jihad, over meer dan 50 landen in de wereld de controle gekregen/verspreid met het zwaard/. Dat is meer dan het nazisme en het Sovjet-communisme gecombineerd.Mohammed beveelt zijn gelovigen om ongelovigen met een fysiek zwaard te doden, terwijl Jezus Petrus opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid. Het is waar dat de Romeinse keizer Constantijn, de middeleeuwse kruisvaarders, de protestanten en de katholieken het zwaard tegen ongelovigen en tegen elkaar hebben gebruikt. Geen van hen is echter de fundering van het christendom – alleen Jezus is dat; en hij heeft nooit het zwaard aangeraden om zijn boodschap te verspreiden. Moslims zijn religieus gezien verplicht om het islamitische geloof te verspreiden over de hele wereld.Zij geloven dat expansie door oorlog geen agressie is, maar de vervulling van het bevel in de Koran om de islam te verspreiden, als de weg om vrede te bereiken.De islam predikt vrede, maar die komt er pas als iedereen zich aan de islam heeft onderworpen.Voor moslims betekent vrede het einde van uw bestaan.Zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen.Islam is niet te vergelijken met wat dan ook in de geschiedenis. https://theremustbejustice.files.wordpress.com/2014/05/kla-zlo2.jpg

donderdag 1 oktober 2015

IS-terroristen dragen juist de echte islam uit ..


 Religion of Peace                   De hele islam is doordrenkt van haat tegen alles en iedereen die geen moslim is. Dit is geen godsdienst, maar een oorlogsdoctrine.De wereld is volgens de islam verdeeld in het huis van de islam (dar al-Islam), het huis van de oorlog (dar al-Harb) en het huis van het bestand (dar al-Sulh).In de Koran staat duidelijk vermeld dat de islam de wereld moet veroveren.De islamitische geschriften roepen de moslims op om oorlog te voeren met andere religies om ze tot onderwerping te brengen aan de islam. Mohammed, de stichter van de islam, zei dat hem was "opgedragen door Allah tegen de mensen te vechten totdat ze zouden getuigen dat er geen andere god dan Allah is en dat Mohammed zijn boodschapper is." Helaas, de gewelddadige, repressieve en intolerante praktijken van de islam - tegen niet-moslims, vrouwen en zelfs verschillende sekten in de islam - slaat nog steeds wild om zich heen in de islamitische wereld.Deze eeuw werden miljoenen christenen in Syrië, Irak, Pakistan, Nigeria, Guinea, Soedan, Somalië, Egypte, Libië en andere, hoofdzakelijk islamitische landen vervolgd en uit hun huizen en woonplaatsen verjaagd. De wereldmachten doen echter niets, en lijken zelfs nog minder om het lot van deze christenen te geven dan in de jaren '30 om het lot van de joden.Als het zo doorgaat, blijft er in het Midden Oosten straks niets over van het christendom.DIT GEBEURT OOK MET ONS, ALS DE ISLAM DE MACHT IN EUROPA OVERNEEMT.Nederlandse politieke partijen en kerken moten uiteindelijk een keer stoppen met hun eigen ondergang: zij streven op dit moment nog steeds naar een grote Islamitische gemeenschap in Nederland, waardoor de immigratie, moskeebouw en explosieve groei van moslimpopulaties zich ongeremd door zullen zetten. Wat de Islamitische Staat (ISIS) en de andere barbaarse islamitische groeperingen hebben gedaan met mensen in Syrië en Irak is te afschuwelijk voor woorden; maar het is zorgvuldig gebaseerd op de islamitische geschriften.Wie zich enigszins verdiept in de geschiedenis van de persoon Mohammed kan niets anders vaststellen dan dat IS(IS) dezelfde methoden toepast.Onthoofden was al een traditie in de vroege islam, de profeet zelf liet in 627 een kleine duizend Joodse mannen van de Beni Quraiza-stam op deze wijze executeren en het is duidelijk dat ISIS zijn voorbeeld aan het volgen is.Wanneer we de beelden van de oprukkende slachters van IS(IS) in Syrië en Irak zien, lijkt het alsof de “overste van deze wereld” zoals de Here Jezus satan in Johannes 12:31,14:30,16:11 noemt, zijn hellehonden op de aarde heeft losgelaten.Is dit wat de moslims de “religie van vrede” noemen? Wanneer een dorp door IS wordt ingenomen worden alle vrouwen gescheiden van de mannen. Jongens en mannen ouder dan veertien worden simpelweg vermoord.Vrouwen worden door deze hellehonden massaal verkracht. De jonge meisjes worden daarna apart genomen en onderworpen aan een vleeskeuring: ze worden uitgekleed, hun maagdelijkheid wordt gecontroleerd en daarna krijgen ze een "rating" voor schoonheid en cupmaat. De jongste maagden die als "de mooiste" worden beschouwd, gaan voor hoge prijzen de deur uit en worden meteen naar Raqqa, het grootste bolwerk van IS, verscheept. De rest van de meisjes wordt gewoon geveild op de slavenmarkt alsof het kamelen zijn...."Hij zei me dat het volgens de islam is toegestaan om een ongelovige te verkrachten. Dat hij, door me te verkrachten, dichter bij God komt."...Twaalf jaar is ze, het meisje dat in de New York Times vertelt over haar elf maanden als slavin van een IS-strijder in Irak. De man leidde elke verkrachting in met een uitgebreid gebed. Eerst bond hij haar vast, daarna ging hij op de knieën. Als de seks achter de rug was, richtte hij zich opnieuw tot Allah.Als Westerlingen in een vroeger tijdperk dit deden, dan waren zij Gods wet niet aan het volgen. De koran, echter, codificeert en legaliseert deze seksuele misdaad, en kwam zoals gezegd wordt van Allah via Gabriël tot Mohammed naar beneden. Ieder helder denkend individu kan zien dat het hebben van seks met vrouwen in hun meest hopeloze conditie (slavernij) verkeerd is. Het is niet het Westen dat deze menselijke tragedies veroorzaakt; het is de islam en de moslims.Leden van een cultuur die intellectuelen vermoorden die proberen om hun ideeën te presenteren naar hun samenleving toe om die te verbeteren, hebben niet het morele recht om de schuld van hun achterstand en hun bloeddorstige cultuur op het Westen te leggen - wat ze echter voortdurend doen. Ze verwijten bijvoorbeeld de recente crisis in de regio aan "de Amerikaanse invasie in Irak".De VS heeft ingegrepen in de Latijns-Amerikaanse landen, zoals bij de staatsgrepen in Brazilië in 1964 en in Chili in 1973, maar hoeveel mensen uit die landen hebben Amerikaanse doelen opgeblazen als vergelding? Geen. Omdat, in tegenstelling tot de islam, hun religie niet oproept tot de jihad, het wereldwijde kalifaat, wereldoverheersing en dood aan de afvalligen. Het is onvoorstelbaar dat moderne academici de islam blijven propageren als een zachtmoedige en vredelievende godsdienst.Niemand in de wereld is bereid de Midden-Oosterse christenen te helpen of te beschermen.Op dit moment worden ze beschermd door het regime van Assad en Rusland.Het is Putin die openlijk het christendom verdedigt en opkomt voor traditionele christelijke waarden......                                                                          VIDEO;Vrouwen zijn oorlogsbuit, dus slaven, dus verkrachten is halal...De term prostitutie wordt in de islam niet gebruikt, maar is onder het mom van ‘tijdelijke-‘ of ‘jihad-huwelijken’ dus een wijd verspreid en algemeen geaccepteerd gebruik onder moslims.De islam is een hele school van uitspraken en geschriften, en een hele reeks van uitspraken van shariarechters. Daaruit tracht de moslim richtlijnen op te vissen over gedrag. Ook over verkrachtingen.Er is dus sprake van een systeem dat van generatie op generatie wordt over gedragen... De Koran; 2:223: Uw vrouwen zijn een akker voor u: ploeg uw akker wanneer of hoe gij wilt: maar doe voortijdig iets goed voor uw ziel en vreest Allah en weet dat gij Hem zult ontmoeten (in het Hiernamaals ), en geef (deze) goede tijdingen aan degenen die geloven…Wat betreft 2:223 met betrekking tot de voorschriften dat een man zijn vrouw mag verkrachten.Zou je je aansluiten bij een religie die mannen toestaat seks te hebben met hun slavinnen gedurende hun slavernij – als deze religie deze daad gecodificeerd heeft in zijn heilige boek?..Vrouwen zijn niet meer waard in de ISLAM,dan een lolly die op de grond is gevallen....http://www.answeringislam.org/Authors/Wood/women.htm https://andelino.files.wordpress.com/2015/05/muslim-sex-slaves-14.jpg...