maandag 13 juli 2015

Islamisering van Europa moet verhindert worden!

https://eunmask.files.wordpress.com/2012/04/islam-dominate.jpg 

Turkse premier Erdogan is, en dat heeft hij inmiddels al tientallen keren duidelijk in de media aangegeven, dat ook hij een fervent voorstander is van het islamitische kalifaat wat heel Europa dient te bevatten..."De naam 'gematigde islam' is heel hatelijk, die is aanstootgevend en een belediging van onze religie. Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is het...De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten…" –Recep Tayyip Erdogan...

 De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten en hen een tweede paspoort hebben gegeven, hebben zich nooit voldoende in de islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs)doctrine die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt (islam = onderwerping). Vanaf het begin is de islam verspreid (in 57 staten) via oorlogen en geweld...“De islam heeft twee maal voet op Europese bodem gezet en heeft haar twee maal weer verlaten… Misschien zal de volgende verovering, zo Allah het wil, door middel van verkondiging en ideologie plaats vinden… Misschien zullen we deze landen veroveren zonder legers (..)”, aldus Youssef el Qaradawi, hoofd van de Europese Raad voor Fatwa en Onderzoek, op Al Jazeera, 24 januari 1999....Opnieuw wordt Europa door een islamitische invasie bedreigd.Gebieden die al aan Allah zijn onderworpen heten dar al-islam, het huis van de islam en nog niet onderworpen gebieden heten dar al-harb, het huis van de oorlog.Maak je geen enkele illusie! Nederland behoort net als andere Europese landen tot de dar al-harb en moet worden onderworpen.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.Een goed voorbeeld van een land wat geislamiseert is, is Indonesie. 50 jaargeleden  was  Indonesie voornamelijk Hindoestaans, Boedhistisch, Christelijk. Nu is het land het grootste Islamitische land ter wereld. Het doel van de radicale islam (en de hele islam is radicaal) is om de sharia wetgeving te implementeren in onze landen en dus ook  Nederland.Denk maar niet dat dit niet kan gebeuren of niet zou gebeuren. Al in 2008 werd in Engeland sharia wetgeving toegelaten en verkreeg deze sharia wetgeving een wettelijke status.In datzelfde Groot Brittannië bevinden zich al 80 Sharia rechtbanken die als een vorm van legale apartheid naast de bestaande wetgeving opereren. In Oost-Londen zijn er enkele wijken waar radicalen de sharia tot de officiële bron van wetten hebben uitgeroepen (inclusief een verbod op gokken, muziek of concerten, prostitutie en drugs).Waar het uiteindelijk toe moet leiden is al vanaf de verordeningen van Mohammed duidelijk: héél de wereld moet onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de koran, de hadieth en de sjaria (islamitische wetgeving). De Jihad tegen het Westen is allang begonnen, maar om de ‘vredelievende’ religie niet te irriteren doen de regeringen in Europa al jaren alsof er niets aan de hand is.De bevolking van Europa wordt beslist niet tot de vriendenkring van de islam gerekend, maar behoort net als de joden tot hun doelwit.De verovering van het Westen van binnenuit krijgt steeds meer vorm. De West-Europese grote steden kennen al complete moslim vrijstaten.Overal is de integratiepolitiek volledig mislukt omdat ze niet willen integreren.Volgens de Duitse Bondskanselier Angela Merkel is de poging om van Duitsland een multiculturele samenleving te maken, mislukt.De islamisering van vele Europese steden is geen toeval. Dit is het resultaat van een zorgvuldig voorbereide en bewuste strategie van bepaalde moslimleiders, in gang gezet in 1980, met een aantal duidelijke instructies aan de islamitische migranten: ga samenwonen in achtergestelde wijken, bouw er moskeeen en richt islamitische centra, verenigingen en scholen op.Hun vrijwillig isolement in eigen wijken verraadt een veroveringsstrategie volgens de beproefde methode van celvorming.Een van de eisen van de islam is: geen religieuze symbolen van andere godsdiensten in openbare ruimten. Wanneer andere godsdiensten dan de islam eenmaal uit het openbare leven verdrongen zijn, zijn de velden rijp om te oogsten. Het is voor deze tactiek noodzakelijk herinneringen aan de niet-islamitische wereld buiten beeld te houden: geen davidssterren, kruisen, sinterklazen, bijbels, kerstbomen of, in de supermarkt, wijn en ham.Gouda is de metafoor geworden voor mislukte integratie en Marokkaanse straatterreur.Bewoners worden belaagd, beroofd,met stenen en eieren bekogeld en uitgescholden door Marokkaanse jongeren.Ook worden er brandjes gesticht en ruiten ingekegeld. Er zijn natuurlijk wel vreedzame moslims, maar een vreedzame islam bestaat niet.Over twintig of dertig jaar, als moslims de macht hebben overgenomen, mixen bevolkingsgroepen niet meer en gaan ze zeggen: "ons wijk, ons stad" en daarvoor hoeven ze zich geen Nederlander te voelen. Volgens een onderzoek schijnt het dat in 2017 in Rotterdam de allochtonen daar de meerderheid zullen zijn.Steden zoals Amsterdam, Brussel, Antwerpen, maar ook steden zoals Marseille, Bradford, Birmingham, Stuttgart, Frankfurt,dreigen overwegend islamitische steden te worden.Het aantal moslims in Brussel – waar ongeveer de helft van het aantal moslims van België momenteel woont – heeft de 300.000 bereikt, wat betekent dat de zelfbenoemde “hoofdstad van Europa” nu een van de meest islamitische steden in Europa is.In twee wijken in Brussel komt al geen Belgische politie meer. De orde wordt daar gehandhaafd door moslim ordetroepen.Steden als Berlijn en Parijs kennen al complete islamitische ‘vrijstaten’ waar de ronselaars ongestoord hun gang kunnen gaan..In de Deense stad Kopenhagen tiranniseren jonge immigranten de inwoners en leveren slag met de politie. Ze marcheren door de straten, schelden politieagenten uit en maken aanspraak op stadsdelen alleen voor zichzelf. De krant Copenhagen Post noemde de Deense hoofdstad de eerste “war zone”....Europa moet eindelijk wakker worden en  politieke correctheid terzijde schuiven......               De koran spreekt niet een keer over de liefde van Allah voor niet-moslims, maar hij spreekt meer dan 500 maal van de wreedheid en haat van Allah jegens niet-moslims!.....Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Als we naar alle moslimlanden kijken zien we, vervolging, discriminatie, eenzame opsluiting, moord, verbanning en noem maar op.Overal in de wereld zorgt de islam voor problemen.....http://static.skynetblogs.be/media/112137/dyn006_original_450_451_pjpeg_46663_f079253e2b8410f8959b729d19ae86e8.jpg De groeiende problemen met de islam in Europa zijn niet slechts een gevolg van een botsing van culturen, maar ook van een botsing van beschavingen. De culturele en religieuze dimensies van het conflict liggen ten grondslag aan de houding van moslims dat niet zij zich moeten aanpassen aan het vrije, democratische en deels nog altijd Joods-Christelijke Westen, maar andersom: dat Europeanen zich moet aanpassen aan de uit het Oosten afkomstige ondemocratische en discriminerende islam.Nederlanders en andere inwoners van Europese landen willen hun eigen identiteit terug en gewaarborgd zien. Politieke partijen doen er goed aan deze eigen identiteit te onderkennen en niet weg te zetten als xenofobie, of extreem rechts, omdat de stroming die op dit moment vloeit bestaat uit normale bezorgde Nederlanders en andere normale en bezorgde Europeanen die de Joods-Christelijke cultuur leidend willen zien en niet onderdanig, of gelijkwaardig aan de gewelddadige islam.Het ultieme doel van de islam: Wereldoverheersing!.......https://dhrprojectx.files.wordpress.com/2012/04/10645337_4773758959850_209668484562942361_n.jpg

zaterdag 4 juli 2015

Srebrenica was een centrum voor de jihad!


https://zlj13051967.files.wordpress.com/2013/03/majka-iz-fakovica.jpg?w=640 Westerse media verzwegen dat de eerste president van de nieuwe Bosnische staat de nazi was in WO2: Alija Izetbegovic, oud-lid van de SS-divisie ‘Handschar’.Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben veel Bosnische moslims gecollaboreerd met Nazi-Duitsland. Zo ontstonden er twee SS-divisies die geheel bestonden uit Bosnische moslims. Deze divisies hebben actief deelgenomen aan etnische zuiveringen en moorden op Serviërs.Heeft de iemand ooit de Islam-declaratie van Izetbegovic gelezen? Hierin pleitte hij voor de vestiging van een fundamentalistische moslimstaat in Bosnië.Karadjic en Mladic hebben in eer en geweten gestreden om te voorkomen dat de Bosnische republiek met medewerking van het Westen zou worden omgevormd tot een islamitische theocratie, een sharia-staat.Volgens Mladic ondersteunden de Navo en het Westen de wederopstanding van het Ottomaanse rijk, in de gedaante van Bosnische moslims.Niemand minder dan Osama bin Laden heeft de Bosniërs gesteund.In 1993 verkreeg bin Laden een Bosnisch paspoort via de Bosnische ambassade in Wenen. Volgens sommige bronnen heeft hij het land zelfs tot tweemaal toe bezocht. Hij heeft de Bosnische manschappen aangevuld met internationale jihadstrijders en hen voorzien van geld. Bin laden had vele contacten opgedaan gedurende de Sovjet-Afghaanse oorlog, die slechts enkele jaren eerder eindigde. Veel van deze oud-Mujahideen waren bereid wederom de wapens op te nemen, deze keer in Europa.De onthoofdingen en andere gruwelijke executies die ISIS en Al-Qaeda toepassen zijn niks nieuws. Gedurende de Joegoslavische oorlogen zijn er Serviërs op grote schaal onthoofd. Andere Serviërs werden levend verbrand. In enkele gevallen vielen ook kinderen slachtoffer tot dit soort executies. De westerse media heeft deze feiten bewust achtergehouden, om onze “bondgenoten” niet in een kwaad daglicht te stellen.De wereld praat over die arme moslims slachtoffers/nabestaanden in Srebrenica,maar over Servische zijde GEEN woord!Tussen 1300 en 2000 werden Servische burgers geliquideerd rond Srebrenica door islamitische troepen in Srebrenica, en dit was de voorloper van de beruchte juli 1995 Servische offensief tegen die stad.Niet alleen vermoord maar ook vóór en na de dood verminkt: mannen, vrouwen, kinderen en zelfs huisdieren.Wat weinig mensen weten is dat de z.g.n. zielige Bosnische mannen in Srebrenica voor een flink deel bestonden uit Al Qaida terroristen vanuit Pakistan, Iran,Somalie,enz..., die werden opgejaagd door het Bosnisch-Servische leger.MONSTER Naser Oric toonde video's naar Toronto Star journalist Bill Schiller en Washington Post-verslaggever John Pomfret, waarin Oric opschept over de Servische moorden en onthoofdingen weergegeven voor hen, en stelt te hebben gedood 114 Serviers in slechts een van deze incidenten[geen aandacht in het Westen!Naser Oric over de moord op de rechter van Srebrenica, Slobodan Ilic: "Ik klom op zijn borst. Hij had een baard en was harig als een dier. Hij keek me aan zonder een woord te zeggen. Ik pakte de bajonet en stak het meteen in een oog en dan draaide ik het heen en weer. Hij maakte geen enkel geluid. Daarna stak ik het mes in het andere oog … ik kon het niet geloven dat hij niet reageerde. Eerlijk gezegd werd ik toen voor de eerste keer bang; dus sneed zijn keel direct door. Op 5 november 1992 werden in het dorp Kamenica, bij Srebrenica, tien Serviërs onthoofd. Ogen werden uitgestoken, neuzen en oren afgesneden. Sommige slachtoffers werden gekruisigd met spijkers.Waar moslims strijden, wordt onthoofd.Bij de aanval op dorp Kravica, waaraan Oric persoonlijk deelnam, vielen 49 doden. Onder hen 28 burgers en 21 militairen.Nedeljko Radic, een 41-jarige Serviër, werd tegen het hoofd geslagen met een ijzeren staaf. Daarna werden zijn tanden getrokken met een roestige tang, en urineerde een van de beulen in zijn mond.In dorp Bleceva werd Kosana Zekic, een oude vrouw, in haar huis gekeeld.In dorp Gniona werden twee ziekelijke en deels invalide mannen, Lazar Simic en Radojko Milosevic, levend verbrand.In dorp Brezani werden 19 mensen omgebracht. Eén van hen, de 55-jarige Vidoje Lazic, werd aan een kruis geslagen en daarna verbrand.De lijst is eindeloos. Hier heb ik gewoon geen woorden meer voor, zulke monsters!En ja ik weet niet hoe jij reageert als je tegenover de moordenaars van je broertjes en zusjes en moeder staat?Generaal Mladic kwam in Srbrenica wegens afpersingen door Naser Oric en Arabische moedjaheddien tegen de Servische bevolking sinds 1992, kwam hij er een einde aan deze regionale genocide. Mladic had Karremans onder de neus gewreven, tijdens dat vernederende onderonsje op 11 juli 1995 toen de enclave in handen kwam van de Serviërs, dat er nu eindelijk een einde was gekomen aan de plunderingen en moordpartijen in Servische dorpjes rond Srebrenica. ,,Mladic zei: Als ik de mannen van Oric te pakken krijg, rooster ik ze aan het spit van hotel Fontana”, aldus een van de getuigen. In de dagen daarna waren de Servische militairen vooral op zoek naar die mannen van Oric, die ' Turkse klootzakken', om hen te laten betalen voor hun misdaden..."Deze actie heeft tot doel terroristen uit te schakelen en is niet gericht tegen burgers of VN-troepen", schreef Mladic tijdens de aanval op Srebrenica aan de Britse commandant Rupert Smith.Generaal Philippe Morillon verklaarde zijn overtuiging dat de aanval op Srebrenica een directe reactie was op de moordpartijen door Nasir Oric en zijn strijdkrachten in 1992 en 1993.Moordenaars van de Servische kinderen, vrouwen, oude mensen zijn nooit slachtoffers! Zonder Naser Oric,Alija Izetbegovic en jihadstrijders zou er niet zijn Srebrenica.Als Naser Oric Servische dorpen rond Srebrenica niet hadden aangevallen, was er niets aan de hand!.......Hakija Meholjic (Bosnisch moslim), voormalig hoofd van de politie in Srebrenica: Naser Oric geliquideerd 1000 Bosniërs in Srebrenica "; http://sheikyermami.com/2015/06/bosnian-muslims-killed-their-own-people-to-blame-the-serbs/
Enkele foto’s slachtingen van Naser Oric en zijn jihad strijders; Servische ongewapende burgers afgeslacht met ijzeren staven, bijlen, messen, sledehammers, vlammenwerpers (ook vrouwen verkrachten) en de gehele bevolking uitmoorden  over een periode van drie jaar in Srebrenica en de omliggende dorpen door Bosnische moslim troepen en jihadstrijders onder bevel van Naser Oric. Oh ja, sorry ik ben vergeten de slachtoffers waren slechts de demonized Serviërs, zodat hij niet rekenen, hè?... Nasr Oric en zijn bende hebben zich niet aan de Geneefse conventies gehouden toen ze hele Servische dorpjes op brute wijze uitmoordden waarbij vrouwen, kinderen, en zelfs huisdieren niet gespaard werden.Je kan dan onmogelijk verwachten dat de tegenpartij zich vervolgens wel volledig aan die conventies gaat houden....https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-20.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-3.jpghttps://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-40.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-11.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-31.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-29.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-39.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-7.jpg?w=640https://serbianfbreporter.files.wordpress.com/2012/09/danka252520sekulovic252520-2525204252520years252520of252520age-0255b1255d.jpgDeze jonge Serviërs, Predrag en Danka Sekulovic, werden gedood met hun ouders op 13 september 1992 door de Bosnische moslims.Hij was 7, ze was 4......https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-4.jpg http://photos1.blogger.com/blogger/6562/1985/1600/031.jpgInternationale Jihadisten met onthoofde hoofden van de Bosnisch-Servische krijgsgevangenen in 1992....Een internationale Jihadist in Joegoslavië..http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0//44/637/44637043_MUSULMANE.jpg        De Islam-declaratie van Izetbegovic:...http://www.srpska-mreza.com/library/facts/alija.html..Foto: Profimedia/Corbis Bosnische moslims vernietigen Servische kerk ; https://www.youtube.com/watch?v=IiAQF7_GhpA
sahrana-odvojena-slika-za-tekst-3 http://en.valka.cz/attachments/12593/P1010005.JPG.Het tribunaal werd gezien als het toppunt van wereldwijde rechtspraak, maar het is het tegenovergestelde geworden – een symbool van onrechtvaardigheid.Alleen de Serviërs moeten boeten voor het uitbreken van de oorlog, dit zien we terug bij de rechtszaken van het Joegoslavië-tribunaal. Bijna drie kwart van alle veroordeelden zijn Serviërs. De rechtszaak tegen Naser Orić, die opdracht gaf voor het uitmoorden van vele Servische dorpen, bleek een showproces te zijn. Hij werd veroordeeld tot slechts twee jaar cel.Het schertsproces in Den Haag is overduidelijk een geval van overwinnaarsrechtspraak. Tegen de wens van de Serviërs in, weigert het tribunaal om oud-VS-president Bill Clinton, oud-VS-minister Madeleine Albright en andere NAVO-verantwoordelijken te dagvaarden, hoewel de NAVO-interventies in Bosnië 1995 en Servië/Kosovo 1999 onmiskenbaar overtredingen vormden op een aantal internationale rechtsbeginselen en duizenden burgerslachtoffers gemaakt hebben. Overigens wordt een bombardement zelfs niet gerechtvaardigd door het eventuele feit dat slachtoffers militairen zijn: het ging nog steeds om naakte agressie...http://www.balkanstudies.org/sites/default/files/Clinton-bows.jpg Waarom plaatst Clinton een gedenksteen voor al Qaedastrijders in Srebrenica?...De herdenking van de genocide bij Srebrenica gebruikt ISIS om de jihad in Bosnië aan te kondigen. De Balkan is de zwakke plek in Europa waar ISIS voet aan wal wil zetten.Na de vestiging van ISIS in Syrië en Irak en het openen van een front in Libië, is volgens ISIS nu de tijd gekomen om in Europa de aanval op de ‘ongelovigen’ te openen.De uitgekozen plek is de Balkan, te beginnen in Bosnië-Herzegovina. ...
...

dinsdag 30 juni 2015

Serviërs pleegden geen genocide in Srebrenica


http://www.nrc.nl/wp-content/uploads/2011/05/MDF68719_24080-468x263.jpg                                       FOTO;Ratko Mladic(omschreven als “Beest van de Balkan”) deelt drinken uit aan moslimvrouwen en kinderen in Potocari/Srebrenica, op 13 juli 1995...Raar,maar oorlogsmisdadigers/beesten/ doen niet zulke dingen,toch?...Zoals in elke oorlog is het eerste slachtoffer de vrije pers, met overheidspropaganda vermomd als nieuwsfeiten.Sinds het begin van de crisis in het begin van de jaren-90 heeft het westen d.m.v. bedrog en vervalsingen het beeld van het slechte Servië beschreven. De andere oorlogspartijen golden als slachtoffers. Srebrenica werd het belangrijkste begrip van de anti-Servische hetze.En het is algemeen bekend dat de Amerikaanse pr-bureau Ruder Finn werd ingehuurd om ervoor te zorgen dat Serviërs voortaan geassocieerd zouden worden met nazi-Duitsland.James Harff directeur van het ‘Ruder Finn Global Public Affairs’ geeft onomwonden toe dat zijn bureau verantwoordelijk is voor vele misleidingen en glasharde leugens om de publieke opinie te manipuleren, En daar is ie nog hartstikke trots op ook. James Harff :"als u zou willen bewijzen dat de Serviers slachtoffer zijn, probeert u het dan, u zult merken dat u daarin dan helemaal alleen staat".Westerse media verzwegen dat de eerste president van de nieuwe Bosnische staat de nazi was in WO2: Alija Izetbegovic, oud-lid van de SS-divisie ‘Handschar’.Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben veel Bosnische moslims gecollaboreerd met Nazi-Duitsland. Zo ontstonden er twee SS-divisies die geheel bestonden uit Bosnische moslims. Deze divisies hebben actief deelgenomen aan etnische zuiveringen en moorden op Serviërs.Heeft de iemand ooit de Islam-declaratie van Izetbegovic gelezen? Hierin pleitte hij voor de vestiging van een fundamentalistische moslimstaat in Bosnië.Karadjic en Mladic hebben in eer en geweten gestreden om te voorkomen dat de Bosnische republiek met medewerking van het Westen zou worden omgevormd tot een islamitische theocratie, een sharia-staat.Vandaag in de Federatie van Bosnië en Herzegovina (federatie van moslims en Kroaten),de moskeeën schieten er als paddestoelen uit de grond.Islamieten vormen heden ten dage met naar schatting 80 à 90% de overweldigende meerderheid van de bevolking van Sarajevo, terwijl er voor de oorlog meer dan een half miljoen Serven in de stad woonden.In de Federatie van Bosnië en Herzegovina,vandaag wonen alleen maar meer dan een paar duizend Serviërs!Over Srebrenica worden door veel Bosnische ’moslims’ veel leugens verteld en vooral door de media als waar doorverteld. Opzettelijk beschrijven de grote mediaconcerns de gebeurtenissen in Srebrenica als 'de ernstigste gruweldaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog of sinds de Holocaust, soms als de ergste massamoord op burgers etc. Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi's tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serven met nazi's, en moslims als onschuldige slachtoffers. De internationale pers maakte de strijd om Srebrenica klinken als Stalingrad. In de pers worden 'oorlogsgraven' als 'massagraven' aangeduid.De bewering van Bosnische moslims dat na de val van Srebrenica in 1995 meer dan achtduizend moslims slachtoffer werden van genocide, is een mythe.De VN commissie ging het NIET om het aantal slachtoffers, maar alleen om het aantal VERMISTEN!De officiële bewering, dat er in Srebrenica tot 8000 Bosnische moslims door de Serviërs zouden zijn vermoord, wordt door onderzoek heftig in twijfel getrokken..."Ten minste vijfhonderd moslims uit Srebrenica die in juli 1995 door het Bosnisch-Servische leger zouden zijn vermoord, zijn nog in leven. Hun namen staan echter nog steeds op de officiële lijst van slachtoffers".Dat zei directeur Mirsad Tokaca(moslim) van het Centrum voor Oorlogsdocumentatie in Sarajevo.Hun namen staan echter nog steeds op de officiële lijst van slachtoffers! Dit is nog een bewijs dat de Bosnische moslims jaren manipuleren met het aantal slachtoffers,maar dit is slechts het begin. Waarom worden zulke nieuwe feiten consequent genegeerd? Volgens de UNHCR ,ongeveer 5000 moslims soldaten bereiken Zenica,Tuzla(BiH) door de bossen.De bevelhebber van het regeringsleger, generaal Rasim Delic, zei tijdens een openbare zitting van het parlement in Sarajevo dat de terugtrekking van de 28ste Bergdivisie van het ABiH (het regeringsleger) uit Srebrenica succesvol was verlopen. Pardon? Nicholas Burns van het State Department verklaarde dat 800 Srebrenica-gevangenen in kampen in Servië waren vastgehouden en dat de VS er 214 als vluchteling asiel zou geven.Waarom werden ze niet gedood? De meeste moslims zijn omgekomen tijdens de militaire uitbraak van de troepen van Naser Oric, die met mannen en ‘jongens’ van strijdbare leeftijd stad Tuzla probeerden te bereiken. Volgens de internationale verdragen een legitiem militair doel.Ongeveer 1200 Bosnische Srebrenica soldaten kwamen om op het slachtveld en er zijn enkele honderd gedood in opvolgende executies (uit wraak van de Servische dorpelingen en ook van paramilitairen).Servische soldaten, de meesten afkomstig uit de streek zelf, hadden bij hun inval in juli lijsten bij zich met honderden namen van moslims die van oorlogsmisdaden werden verdacht.Arrestaties van moslimmannen hadden in elk geval voor een deel een selectief karakter.De Serviers kenden de mannen’, volgens een Nederlandse chauffeur.Ze hadden hele lijsten bij zich en foto’s. Ze werden er zo uitgepikt.Ze kregen een koekje van eigen deeg na het uitmoorden van Servische dorpen vanuit de beveilgde enclave Srebrenica. De Balkan: oog om oog, tand om tand. al eeuwen lang...Ieder jaar op 11 juli worden mensen in Potocari begraven. Dat zijn geen Srebrenica-slachtoffers, maar doden die lukraak uit Bosnie worden opgegraven en die ‘meedoen’ aan de jaarlijkse rituelen.Jaren achter elkaar is dit al het geval en nog steeds worden deze mensen gewoon bij het getal opgeteld dat de eerste keer is genoemd als zijnde het aantal slachtoffers! Dr Ljubisa Simic, patholoog en forensisch deskundige, die de volledige toegang had tot forensisch bewijsmateriaal bij de Haagse Openbaar Ministerie met betrekking tot de vermeende "massamoord in Srebrenica", vond de wetenschappelijke bewijzen van de Srebrenica een hoax.De Servische slachtoffers zijn echter nooit in beeld gekomen, terwijl het aantal slachtoffers onder moslims sterk werd overdreven. Op 11 juli 2005 heeft de Srebrenica Research Group op een persconferentie in het gebouw van de Verenigde Naties in New York een tweehonderd pagina’s tellend rapport gepresenteerd, met als titel: Srebrenica and the Politics of War Crimes. Het rapport veegt de vloer aan met de officiële versie over de gebeurtenissen in en rond de enclave in 1995. Het komt met onweerlegbare bewijzen dat zowel de omvang van het aantal slachtoffers als de versie die door regeringen en de media worden gegeven, berusten op misleidende manipulatie.Hierdoor wordt een totaal verwrongen beeld van de gebeurtenissen gegeven. Het rapport werd op de persconferentie gepresenteerd door enkele hoge VN-functionarissen. Phillip Corwin, hoofddeskundige van de VN-Coördinatie voor Civiele Zaken en Carlos Martino Branco die de militaire VN-waarnemers uit Srebrenica heeft ondervraagd. Beiden waren destijds in Bosnie aanwezig. Carlos Martino Branco;"Er bestaat weinig twijfel dat minstens tweeduizend Bosnische moslims zijn omgekomen in de strijd tegen de beter getrainde en beter aangestuurde VRS/BSA(Servische eenheden).B.B.C. journalist Jonathan Rooper die de gebeurtenissen Srebrenica 1995 onderzocht en op de voet gevolgd heeft onderschreef dat de regio een grote begraafplaats was van zowel Serviers als moslims. De voormalige VN-generaal, de Canadees Lewis Mackenzie zij dat er heeft zich in Srebrenica geen genocide op 8000 moslimmannen voorgedaan!Hij schat het aantal omgekomen moslimstrijders op hooguit 2000.Phillip Corwin, voormalig VN-coördinator voor civiele zaken in Bosnië in de jaren 1990, zei: Wat is er gebeurd in Srebrenica was niet een grote slachting van moslims door de Serviërs, maar eerder een reeks van zeer bloedige aanvallen en tegenaanvallen over een periode van drie jaar die op een crescendo uitliepen in juli van 1995.Volgens Ratko Mladic vielen er maar 3200 doden : 1200 aan Servische kant, 2000 bij de moslims. Kapitein ter zee-arts André Schouten in Het Parool van 27 juli 1995: 'Iedereen praat iedereen maar na, maar niemand komt met harde bewijzen. Wat me opvalt is dat men in Nederland koste wat het kost wil bewijzen dat er sprake is van genocide. (...) Als er daar executies zijn geweest, dan hebben de Serviërs dat wel verdomd goed geheim gehouden. Ik geloof er dan ook niets van. De dag na de val van Srebrenica, op 13 juli, ben ik in Bratunac aangekomen en ik ben er acht dagen gebleven. In die tijd kon ik gaan waar ik wilde. Er is mij alle medewerking verleend, nergens ben ik tegengehouden.'.....Wat is genocide? Dit is het volkerenmoord, uitroeiing van een volk, ras of bevolkingsgroep.De Serven evacueerden de vrouwen, kinderen en ouderen die ze vonden in het VN-kamp Potocari-Srebrenica.Zulke daden kunnen niet gerekend worden tot genocide.Er was een bloedbad, maar het was een reactie op een eerder bloedbad, het was wraak, en er werden geen vrouwen en kinderen bij gedood.Wanneer is het doden van gewapende soldaten in een oorlog "genocide"? HET ICTY HEEFT NOOIT  EEN ONDERZOEK GEDAAN,HOE EN WANNEER ZIJN  DE SLACHTOFFERS OMGEKOMEN !  De manschappen van het Bosnische moslimleger gebruikten Srebrenica regelmatig als uitvalsbasis. Vanuit Srebrenica werd dus het plunderen, uitmoorden en verbranden van Servische dorpen gecoördineerd. Srebrenica was dus lang niet zo’n onschuldig stadje als de westerse media ons wilde doen geloven.Tussen 1992 en 1995 werden tussen 1300 en 2000 Servische burgers geliquideerd rond Srebrenica door islamitische troepen in Srebrenica, en dit was de voorloper van de beruchte juli 1995 Servische offensief tegen die stad.Niet alleen vermoord maar ook vóór en na de dood verminkt: mannen, vrouwen, kinderen en zelfs huisdieren. De Serviërs belegerden uiteindelijk Srbrenica waar het gros der moordenaars van Nasser Oric zich schuilhield. Mladic kwam in Srbrenica wegens afpersingen door Naser Oric en Arabische moedjaheddien tegen de Servische bevolking sinds 1992, kwam hij er een einde aan deze regionale genocide...."Deze actie heeft tot doel terroristen uit te schakelen en is niet gericht tegen burgers of VN-troepen", schreef Mladic tijdens de aanval op Srebrenica aan de Britse commandant Rupert Smith.Wat weinig mensen weten is dat de z.g.n. zielige Bosnische mannen voor een flink deel bestonden uit Al Qaida terroristen vanuit Pakistan, Iran,Somalie,enz..., die werden opgejaagd door het Bosnisch-Servische leger.De islamitische generaal Sefer Halilović bevestigde, dat er minstens 5000 islamitische Bosnische soldaten in Srebrenica waren.Srebrenica was niet gedemilitariseerd zoals vastgelegd in de resolutie van de veiligheidsraad (819/93) en in het Akkoord van de Demilitarisatie van 17 april 1993 tussen de generaals Ratko Mladic en Safet Halilovic met goedkeuring van generaal Erik Vah’grene.In feite heeft Mladic gedaan wat de VS en Nederland al jaren doen in Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen, etc, namelijk gevaarlijke terroristen liquideren zonder vorm van proces.Generaal Philippe Morillon verklaarde zijn overtuiging dat de aanval op Srebrenica een directe reactie was op de moordpartijen door Nasir Oric en zijn strijdkrachten in 1992 en 1993.Moordenaars van de Servische kinderen, vrouwen, oude mensen zijn nooit slachtoffers! Zonder Naser Oric,Alija Izetbegovic en jihadstrijders zou er niet zijn Srebrenica.Als Naser Oric Servische dorpen rond Srebrenica niet hadden aangevallen, was er niets aan de hand! De hele massamoord in Srebrenica is een geval van gigantische politieke fraude.Josef Goebbels zei:Als je een speciaal doel wilt bereiken, bedenk je een grote leugen. Door hem steeds te herhalen gaan de mensen vanzelf geloven dat het waar is wat je zegt.Op dat moment is de leugen geen leugen meer, maar is de leugen een nieuwe waarheid geworden. ....https://www.youtube.com/watch?v=Mlz3Yv-qE7Y                                                                              VIDEO; IS DIT EEN OORLOGSMISDADIGER/“Beest van de Balkan”? ....Feit blijft dat de tv ons beeld van ‘Srebrenica’ heeft bepaald, zoals oud-directeur van het NIOD Hans Blom in de Volkskrant terecht aangaf. We denken aan moorden op basis van het scheiden van mannen en vrouwen, maar in werkelijkheid gaat het vooral om militairen en strijdbare mannen die richting Tuzla waren uitgebroken. Een legitiem militair doel dat uit de hand liep, allemaal waar.In de kranten wordt Mladic steevast als oorlogsmisdadiger omschreven en als “Beest van de Balkan” (kwaliteitskrant Telegraaf…..). Juridisch gezien is Mladic een verdachte, nog niet veroordeeld door welke rechtbank dan ook. Derhalve is hij nog steeds geen “misdadiger”. Deze wansmakelijke betiteling toont aan dat de MSM volledig aan de hand van de gevestigde orde lopen en geen greintje integriteit of journalistiek ten toon spreiden.Mladic is geen monster, de feodale rijken der wereld en de door hen gekochte politici zijn dat wel.Mladic was een beroepsmilitair, geen militant. Gewoon de bevelhebber van de nationale Servische troepen die ten strijde trok tegen jihadistische moordenaars. Die hoeven zich niet te verantwoorden voor het Internationaal Gerechtshof, hij wel. Net als Milosevic en Karadzic…De vraag rijst welke bevolkingsgroep op de Balkan nu eigenlijk voor het Internationaal Gerechtshof dient te worden gedaagd.Waarom staan de leiders van de Kroatische en Bosnische troepen nooit of zelden terecht, en is alle aandacht gefixeerd op Karadzic, Milosevic en Mladic? Het schertsproces in Den Haag is overduidelijk een geval van overwinnaarsrechtspraak.Alleen de Serviërs moeten boeten voor het uitbreken van de oorlog, dit zien we terug bij de rechtszaken van het Joegoslavië-tribunaal.De rechtszaak tegen Naser Orić, die opdracht gaf voor het uitmoorden van vele Servische dorpen, bleek een showproces te zijn. Hij werd veroordeeld tot slechts twee jaar cel. Het is een leugen dat het ICTY een instelling van de Verenigde Naties zou zijn. Het tribunaal is ingesteld door de aanstokers en "overwinnaars" van de oorlog in Joegoslavië: de NAVO, die ter "goedkeuring" is voorgelegd aan de, door landen van de NAVO gedomineerde, Veiligheidsraad. Niet aan de Algemene Vergadering van de VN.Het politieke proces dient er alleen toe om de ware schuldigen aan het oog te onttrekken en de schuld toe te schuiven aan de Balkanstaten, m.n. Servië.Het ICC is opgericht in 2002 en door diverse landen niet erkend.Grappig dat het VN-Hof wel ontvankelijk is voor aanklachten tegen Servie, maar niet ontvankelijk was toen Servie de NAVO-landen had aangeklaagd, toen buiten het volkenrecht om een VN-lid werd platgebombardeerd.Tegen de wens van de Serviërs in, weigert het tribunaal om oud-VS-president Bill Clinton, oud-VS-minister Madeleine Albright en andere Navo-verantwoordelijken te dagvaarden, hoewel de Navo-interventies in Bosnië 1995/maar ook operatie “Storm” in Kroatië, met de hulp van de NAVO/ en Servië/Kosovo 1999 onmiskenbaar overtredingen op een aantal internationale rechtsbeginselen vormden en duizenden burgerslachtoffers hebben gemaakt. Overigens wordt een bombardement zelfs niet gerechtvaardigd door het eventuele feit dat slachtoffers de meeste  militairen zijn: het ging nog steeds om naakte agressie.Navo woordvoerder Jamie Shea zei in mei 1999, tijdens de bombardementen in Balkan:natuurlijk steunt de Navo het Internationaal Joegoslavie tribunaal. We hebben het zelf opgericht! Toen er in Soedan honderdduizenden christenen werden vermoord ,men moeite had om daar genocide in te zien. De daders dáárvan hebben nog nooit voor enig tribunaal gestaan en niemand maakt zich druk om. Stelletje huichelaars... ICTY dient slechts één doel: De Serven tot monsters verklaren, en dit zand in de ogen van de hele wereld strooien.Bij ICTY wordt op de volgende wijze 'recht' gesproken:Serviërs krijgen levenslang of 30 jaar.Moslims, Kroaten, Albanezen lopen vrij,of krijgen de minimale straf (zie de zaak van moslimcommandant Naser Oric, het 'Beest van Bosnië', vrij man na 2 jaar voorarrest..).Mladic  wordt nu beschouwd als oorlogsmisdadiger(de bombardementen op Sarajevo). Terwijl Churchill(de bombardementen op Dresden,vol vluchtelingen zat/minstens 60000 ) wordt gezien als grootste Brit aller tijden. Maar ja, de winnaars schrijven nu eenmaal de geschiedenis...https://parseundparse.files.wordpress.com/2015/02/tagesbefehl-karadzic.jpg?w=640                                 DOCUMENT boven;schriftelijke bewijs dat Karadzic de legerleiders bevolen heeft zich aan het oorlogsrecht te houden!...Ratko Mladic heeft niets te maken te hebben gehad met executies op moslimmannen in Srebrenica.Hij had bevolen de gewonden, vrouwen en kinderen te evacueren en daarna de soldaten.Hij had natuurlijk geen compleet overzicht van individuen en losse militiegroepen in een chaotisch Bosnie. Wat er achter zijn rug om gebeurd is, heeft hij niets mee te maken.Serviers die misdaden pleegden werden door hem gestraft......                                                                                            Srebrenica was een centrum voor de jihad! De wereld praat over die arme moslims slachtoffers/nabestaanden over die aan Servische zijde GEEN woord!De onthoofdingen en andere gruwelijke executies die ISIS en Al-Qaeda toepassen zijn niks nieuws. Gedurende de Joegoslavische oorlogen zijn er Serviërs op grote schaal onthoofd. Andere Serviërs werden levend verbrand. In enkele gevallen vielen ook kinderen slachtoffer tot dit soort executies. De westerse media heeft deze feiten bewust achtergehouden, om onze “bondgenoten” niet in een kwaad daglicht te stellen.Naser Oric toonde video's naar Toronto Star journalist Bill Schiller en Washington Post-verslaggever John Pomfret, waarin Oric opschept over de Servische moorden en onthoofdingen weergegeven voor hen, en stelt te hebben gedood 114 Serviers in slechts een van deze incidenten[geen aandacht in het Westen!Naser Oric over de moord op de rechter van Srebrenica, Slobodan Ilic: "Ik klom op zijn borst. Hij had een baard en was harig als een dier. Hij keek me aan zonder een woord te zeggen. Ik pakte de bajonet en stak het meteen in een oog en dan draaide ik het heen en weer. Hij maakte geen enkel geluid. Daarna stak ik het mes in het andere oog … ik kon het niet geloven dat hij niet reageerde. Eerlijk gezegd werd ik toen voor de eerste keer bang; dus sneed zijn keel direct door. Dagelijks werden er Serven gedood.Hier heb ik gewoon geen woorden meer voor, zulke monsters!En ja ik weet niet hoe jij reageert als je tegenover de moordenaars van je broertjes en zusjes en moeder staat? Moordenaars van de Servische kinderen, vrouwen, oude mensen zijn nooit slachtoffers!...Enkele foto’s slachtingen van Naser Oric en zijn jihad strijders...https://zlj13051967.files.wordpress.com/2013/03/majka-iz-fakovica.jpg?w=640Servische ongewapende burgers afgeslacht met ijzeren staven, bijlen, messen, sledehammers, vlammenwerpers (ook vrouwen verkrachten) en de gehele bevolking uitmoorden  over een periode van drie jaar in Srebrenica en de omliggende dorpen door Bosnische moslim troepen en jihadstrijders onder bevel van Naser Oric. Oh ja, sorry ik ben vergeten de slachtoffers waren slechts de demonized Serviërs, zodat hij niet rekenen, hè?... https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-3.jpghttps://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-20.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-40.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-11.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-31.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-29.jpg?w=640https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-39.jpg?w=640.https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-7.jpg?w=640https://serbianfbreporter.files.wordpress.com/2012/09/danka252520sekulovic252520-2525204252520years252520of252520age-0255b1255d.jpg                                                          Deze jonge Serviërs, Predrag en Danka Sekulovic, werden gedood met hun ouders op 13 september 1992 door de Bosnische moslims.Hij was 7, ze was 4...... https://facebookreportermonitor.files.wordpress.com/2013/01/masakrirani-srbi-slike-4.jpg.brat.MONSTER Naser Oric wordt als een held beschouwd in Bosnië, terwijl hij weerloze burgers heeft laten afslachten....                                                     Clinton bowsWaarom plaatst Clinton een gedenksteen voor al Qaedastrijders in Srebrenica?Niemand minder dan Osama bin Laden heeft de Bosniërs gesteund. Hij heeft de Bosnische manschappen aangevuld met internationale jihadstrijders en hen voorzien van geld. Bin laden had vele contacten opgedaan gedurende de Sovjet-Afghaanse oorlog, die slechts enkele jaren eerder eindigde. Veel van deze oud-Mujahideen waren bereid wederom de wapens op te nemen, deze keer in Europa.In 1993 verkreeg bin Laden een Bosnisch paspoort via de Bosnische ambassade in Wenen. Volgens sommige bronnen heeft hij het land zelfs tot tweemaal toe bezocht...Het was de Bosnische regering die bewust de bewoners van Srebrenica opofferde om de internationale gemeenschap te dwingen in te grijpen.De Bosnische regering heeft haar eigen burgers bewust laten afslachten. Ze wisten wat er ging gebeuren.Ibran Mustafic, een politieke kopstuk van Izetbegovic uit Srebrenica, had het lef om in ‘Planirani haos’ (Geplande chaos) te verhalen over de bloedbaden in de omringende Servische dorpen, die de vrijgesproken oorlogsmisdadiger Naser Oric op zijn kerfstok heeft en die aan ‘Srebrenica’ zijn voorafgegaan. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1574796.stm  http://photos1.blogger.com/blogger/6562/1985/1600/031.jpg Internationale Jihadisten met onthoofde hoofden van de Bosnisch-Servische krijgsgevangenen in 1992..Een internationale Jihadist in Joegoslavië.

donderdag 8 mei 2014

Serbia

Photograph April in Belgrade by Janos Guljas on 500px

Belgrado-Serbia -Belgrade, the capital city of Serbia, is fast establishing itself as the party capital of Europe. Split by the converging Danube and Sava rivers, the city is divided into Old and New Belgrade. Both have their own unique and interesting neighbourhoods. Most of our hostels are situated in Old Belgrade, where, in the Old Town, you’ll find the popular Knez Mihailova Street, the city’s central promenade and a great place to browse the shops, stop for a coffee in one of the many cafés or admire the historic architecture. Like the city itself, Belgrade’s nightlife is split into two - during winter the clubs are indoors. Don’t be fooled by the seemingly uninviting buildings these clubs are based in. Then, in summer, the nightclubs are relocated to the river. Step onto one of the river barges, known as splavs, and experience the city’s floating nightlife scene. Preview imageBelgrado-Serbia Preview imageBelgrado http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Palata_SANU,_Beograd.JPG Belgrado.... BELGRADO Belgrado-Serbia ...Belgrade - Serbia Belgrado.Belgrado.BELGRADO...

http://seniortravelexpert.com/wp-content/uploads/2013/07/Belgrade-Fortress-overlooking-the-Danube-and-Sava-rivers.jpgFortress of Kalemegdan - Belgrade - Serbia http://www.geographika.com/wp-content/uploads/2014/03/S%C4%B1rbistan-Turu-1.jpgBelgrado..Fortress of Kalemegdan - Belgrade - Serbia Fortress of Kalemegdan - Belgrade - Serbia http://www.creativelight.rs/wp-content/uploads/Bridge7.jpg Belgrado....http://dzonson.files.wordpress.com/2013/05/most-na-adi-u-beogradu.jpg NOVI SAD....